Vacatures

Vacature Beleidsadviseur in de rol van Netwerkadviseur

Vacaturenummer: B&U-BSP-3311-4
De organisatie:
Een provincie waar het fijn is om te zijn. Waar je met plezier woont, werkt en recreëert. Waar je snel en veilig van A naar B kunt komen. Waar altijd iets gebeurt. Dat is Noord-Holland. Dáár zetten zo’n 1.000 betrokken medewerkers zich dagelijks voor in. Op een manier die bij deze tijd past, volgens de Toekomstagenda van de provincie, samen met de maatschappij.
De directie Beheer & Uitvoering heeft als taakstelling het adequate beheer van de provinciale infrastructurele voorzieningen en gebieden en de uitvoering van projecten en programma’s ten behoeve van deze voorzieningen en gebieden. B&U zorgt voor de aanleg en reconstructie van nieuwe (provinciale) wegen en vaarwegen en voor het onderhouden van de bestaande wegen. We leggen fietspaden aan, bouwen ecoducten, maken verkeersveilige rotondes, werken aan veilige en natuurvriendelijke oevers en houden onze waterwegen op peil. We faciliteren goed openbaar vervoer en ontwikkelen en beschermen samen met organisaties, bedrijfsleven en inwoners het groen in Noord-Holland.
B&U is bezig om haar ambitie als regisseur te realiseren. Vanuit de gebiedsteams wordt het beheer en onderhoud van het provinciale areaal georganiseerd en op hoog-tactisch en strategisch aangestuurd. Het areaal omvat netwerken van wegen, openbaar vervoer banen en vaarwegen. Binnen de netwerken zien we de objectdisciplines terug van onder andere kunstwerken, openbare verlichting en bermen. De werkprocessen van de volledige directie zijn georganiseerd binnen het Asset Management systeem. De beheerstrategie wordt uitgevoerd in de 6 gebieden onder aanvoering van 6 integrale gebiedsteams. Uitvoering van het vast- en variabel onderhoud en het incidentmanagement gebeurd door marktpartijen die met gebiedscontracten voor 10 jaar zijn vastgelegd in de gebieden.
Achtergrond:
De sector Beheerstrategie en Programmering Infrastructuur (BSP) vertegenwoordigt binnen de directie B&U de rol van beheerder.
Aantal uur:
minimaal 36, maximaal 36
Functie-inhoud:
Als Beleidsadviseur (in de rol van netwerkadviseur) werk je aan het in stand houden van de infrastructurele netwerken, welke in beheer zijn bij de provincie Noord-Holland. Je bent in staat om operationele doelstellingen en functionele eisen te vertalen naar integrale maatregelenprogramma’s gericht op het in stand houden van de netwerken. Je hebt daarbij een belangrijke bijdrage in het actueel, betrouwbaar en stabiel houden van het meerjarenprogramma van onderhoudsinvesteringen in de gebieden.
De Netwerkadviseur stemt beheergrenzen en beheerafspraken af met andere infrabeheerders en interne stakeholders en gebiedsopdrachtnemers. Samen met de diverse objectbeheerders, de sector Verkeer & Vervoer bij de directie Beleid en andere stakeholders stel je integrale projectscopes op (in de vorm van statusrapporten) en brengt deze in het opdrachtenloket voor overdracht naar de interne realisator. Tevens handel je klachten en vragen af die via ons servicepunt binnen komen.

Je bent verantwoordelijk om binnen de provinciale organisatie complexe en integrale projecten derden te begeleiden. Dit betekent het behartigen van de belangen van de provincie binnen projecten derden, het afstemmen met verschillende vakdisciplines, waarbij specialistische inbreng en kwaliteit van proces en uitkomsten moeten worden gewaarborgd, het bevorderen van de samenhang, coördinatie en integratie bij verschillende onderdelen van het project en het onderhouden van contacten met in- en externe deskundigen. Je rapporteert over het kwaliteitsniveau van de netwerken en je bent daarbij in staat om risico’s helder te definiëren.

Je bent een netwerkadviseur die oog heeft voor het belang van de provincie en gevoel heeft voor de verhoudingen binnen de keten (programma’s - intern opdrachtgever – interne realisator in de vorm van IPM-teams – opdrachtnemers zoals aannemers). Je bent op de hoogte van relevante ontwikkelingen (assetmanagement, innovaties, (kern)prestatie indicatoren, etc.) en verwerkt die concreet in je werkzaamheden. Je werkt actief aan het bijhouden van de kennis op jouw vakgebied. Je brengt nieuwe kennis, ervaringen en standpunten in bij de vakgroep Netwerkadvies en pakt ontwikkelvragen proactief op. Je onderhoudt daartoe ook de externe contacten, neemt deel aan relevante (inter)provinciale overlegorganen en brengt daarbij (vernieuwende) standpunten in. Je bent in staat complexe opdrachten zelfstandig te trekken en zoekt daarbij samenhang en samenwerking met andere sectoren bij de directie B&U en de directie Beleid. Je bent daarbij in staat om betrokkenen aan elkaar te verbinden en laat processen en samenwerking soepel verlopen.
Daarbij is ten minste vijf jaar werkervaring in het werkveld en met de genoemde werkzaamheden noodzakelijk. Bereidheid voor samenwerking en betrokkenheid bij de omgeving gaan gepaard met organisatievermogen en doorzettingsvermogen. Een Netwerkadviseur beschikt over goede schriftelijke vaardigheden en communiceert gemakkelijk en helder mondeling en per e-mail.

De functie van beleidsadviseur valt onder functiefamilie beleid, functiegroep beleid, (functiecode 3311), te vinden in het functiehuis PNH.
Functie-eisen:
•Academisch werk- en denkniveau;
•Ten minste 5 jaar ervaring op het gebied van beheer en onderhoud;
•Inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingsprocessen;
•Vaardigheid in het tot (interne) afstemming komen met betrekking tot het opstellen van programma’s en adviesnota's, wijzigingen in regelgeving en beleidsvoorstellen;
• Vaardigheid in het werken in en kunnen leiden van projectgroepen;
•Vaardigheid in het opstellen van beleidsadviezen en rapportages;
•Je kwalificeert jezelf met name op de competenties omgevingsbewustzijn, bestuurlijke effectiviteit, probleemanalyse en initiatief;
•Daarnaast beschik je over vaardigheden op het vlak van conceptueel denken, beleidsvorming en strategie bepalen, probleemanalyse, oordeelsvorming, advisering en leiden van projecten.
Salaris:
Afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 3287,- en maximaal € 4696,-
Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individuele Keuze Budget van circa 20% van je bruto jaarsalaris. Je beschikt zelf over dit budget en kunt keuzes maken op gebied van bijvoorbeeld verlofuren of geld. Je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Verder krijg je alle ruimte om je talent verder te ontwikkelen.
Bijzonderheden
Informatie
Over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Frans van der Linden, sectormanager BSP, tel. 023 – 514 3943. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Info personeel, tel. 023-5145606
Reageren