Vacatures

Vacature Junior Expert Interbestuurlijk toezicht/toezichthouder informatie- en archiefbeheer

Vacaturenummer: AD-KAB-J100
De organisatie:
Een provincie waar het fijn is om te zijn. Waar je met plezier woont, werkt en recreëert. Waar je snel en veilig van A naar B kunt komen. Waar altijd iets gebeurt. Dat is Noord-Holland. Dáár zetten zo’n 1.000 betrokken medewerkers zich dagelijks voor in. Op een manier die bij deze tijd past, volgens de Toekomstagenda van de provincie, samen met de maatschappij.
Achtergrond:
Plaats in de organisatie
Je komt te werken bij de eenheid Interbestuurlijk Toezicht van de sector Kabinet -

Sector Kabinet valt rechtstreeks onder de algemeen directeur. Het Kabinet levert een concrete bijdrage aan de kwaliteit en integriteit van het lokaal openbaar bestuur. Dat doet de sector door toezicht te houden, te screenen en de commissaris van de Koning én Gedeputeerde Staten optimaal te ondersteunen en te adviseren bij de uitvoering van hun taken en bevoegdheden. De Sector Kabinet wordt aangestuurd door de Kabinetschef en de sectormanager / plaatsvervangend Kabinetschef. De lijnen zijn kort en de werksfeer is informeel.
De medewerkers van Kabinet werken op basis van vertrouwen en afgesproken resultaten. Zij zijn betrouwbaar, gezaghebbend, geven het goede voorbeeld met betrekking tot integriteitsvraagstukken en schromen niet om over hun werkzaamheden intern en extern verantwoording af te leggen.
Het Kabinet kent drie eenheden: Kabinetszaken, Interbestuurlijk Toezicht (IBT) en Screening en Bewakingsaanpak (SBA).
De medewerkers van de eenheid IBT voeren de provinciale interbestuurlijke toezichtstaken uit.
Onlangs hebben gedeputeerde staten het nieuwe IBT beleid 2018-2021 vastgesteld. Dit beleid is in te zien op onze website: https://www.noord-holland.nl/Bestuur/Interbestuurlijk_toezicht

Aantal uur:
minimaal 36, maximaal 36
Functie-inhoud:
Kun jij zorgvuldig en betrouwbaar omgaan met informatie en ben je iemand met een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en beschik je over een diploma archivistiek of ben je daarvoor studerend?
Dan ben jij wellicht de nieuwe collega die we zoeken.

Vanuit hartje Haarlem breng je kennis in en doe je ervaring op met het toezicht op de uitvoering van de Archiefwet en het informatiebeheer bij gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en waterschappen.
Als Junior Expert word je gekoppeld aan een mentor. Door training “on the job” maak je je het vak van toezichthouder informatie- en archiefbeheer eigen. Als medewerker toezicht informatie- en archiefbeheer sta je met diverse gemeenten, waterschappen en besturen van gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland in contact over de uitvoering van de Archiefwet. Met name de overgang van papieren archieven naar digitale informatiehuishouding en het invoeren van een kwaliteitssysteem op dit terrein nemen daarbij een belangrijke plaats in. Je stimuleert de genoemde overheden hierbij in het bereiken van een goed informatie- en archiefbeheer. Bovendien voer je zonodig generieke toezichtstaken uit binnen het team op het terrein van omgeving en veiligheid, alsmede huisvesting statushouders.
Je ondersteunt ook jouw collega’s, waar nodig. Niet alleen binnen de eenheid IBT, maar ook binnen de eenheid Kabinet. Dit maakt het werk veelzijdig en interessant. Ook verricht je overkoepelende werkzaamheden.
Functie-eisen:
Je bent zorgvuldig en betrouwbaar in je werk. Je combineert een resultaatgerichte houding met een heldere communicatie naar alle belanghebbenden. Je bent een teamspeler en je ambieert het continu verbeteren van je werk en van jezelf. Je kunt goed omgaan met weerstand maar omarmt feedback. Je kunt je zowel mondeling, als schriftelijk goed uitdrukken. Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, hebt oog voor representatie en kunt tactvol opereren.

•Tenminste HBO/WO werk- en denkniveau, met diploma archivistiek, dan wel studerend hiervoor;
•Vaardig in het inschatten van bestuurlijke verantwoordelijkheden en posities van belanghebbende partijen;
•Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
•Analytisch vermogen, een no-nonsense mentaliteit, oplossingsgerichte instelling en een samenwerkingsgerichte houding naar de collega's;
•Je kwalificeert jezelf vooral op de competenties probleemanalyse, oordeelsvorming, klantgerichtheid, planmatig werken, omgaan met details en overtuigingskracht.

Salaris:
Afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 2564,- en maximaal € 3663,-
Afhankelijk van opleiding en ervaring kan je geplaatst worden in de aanloopschaal (schaal 8). Doorgroei naar uiteindelijk de functie van inspecteur behoort tot de mogelijkheden.
Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individuele Keuze Budget van circa 20% van je bruto jaarsalaris. Je beschikt zelf over dit budget en kunt keuzes maken op gebied van bijvoorbeeld verlofuren of geld. Je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Verder krijg je alle ruimte om je talent verder te ontwikkelen.
Bijzonderheden
Bij indiensttreding wordt er om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.
Informatie
Over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Hennie Verschuren, sectormanager Kabinet/plv. Kabinetschef, tel. 023 - 514 4145. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Info Personeel, tel. 023-5145606
Reageren