Vacatures  Manager onderwijsfaciliteiten en ICT bij Almeerse Scholen Groep

Solliciteer direct!

Functieomschrijving


Graag brengen wij de volgende vaste functie binnen het onderwijs onder de aandacht. Ben jij een stimulerende, coachende, inspirerende en ervaren Teamleider met een scherp dienstverlenend oog? Ken jij de facilitaire uitdagingen en ICT- oplossingen binnen een grote (onderwijs)instelling als geen ander en zie jij het als een uitdaging om een organisatie volop in beweging te begeleiden in de volgende stap in hun ontwikkeling? Neem dan contact met ons op, wellicht hebben wij een hele mooie uitdaging voor je! Lees meer....

Algemeen:

Voor Almeerse Scholen Groep zijn wij op zoek naar een Teamleider Onderwijsfaciliteiten en ICT Servicebureau. Wellicht is dit iets voor jou of kun jij ons in contact brengen met de kandidaat die wij zoeken.

De organisatie
De Almeerse Scholen Groep (ASG) is het onderwijsbestuur van 40 basisscholen en acht scholen in het voortgezet onderwijs in Almere en is met haar 48 scholen, 22.000 leerlingen, 2.700 medewerkers en 165 miljoen omzet een van de grote spelers binnen haar sector.
De Almeerse Scholen Groep staat voor goed en divers onderwijs voor ieder kind tussen de 4 en 18 jaar.
Bij ASG staan de leerlingen, de scholen, hun Ďeigen gezichtí en de onderwijskwaliteit centraal.
De belangrijkste producten en diensten zijn primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal basisonderwijs

Ontwikkelingen
ASG is volop in ontwikkeling. Een onderdeel van de ontwikkelingen binnen ASG is de ontwikkeling van het bedrijfsbureau naar een servicebureau. Het doel van de doorontwikkeling naar een servicebureau is het leveren van service en expertise aan de ASG-scholen. Daarnaast ontzorgt, faciliteert en adviseert het servicebureau.
Het servicebureau zorgt voor een integraal en helder aanbod voor scholen, CvB en het bestuursbureau met samenhangende processen, tevreden scholen, bestuurders en medewerkers binnen een toekomstbestendige structuur. Het servicebureau ontwikkelt zich in vraag en aanbod binnen de kaders van Koers 22 ASG.

De functie:
De ontwikkelingen van de organisatie vragen om een andere benadering en zienswijze van de dienstverlening van het servicebureau, wat resulteert in een andere werkwijze en aansturing (stijl van leidinggeven) van de medewerkers/ teams. Op basis van de gekozen richting is geconstateerd dat de huidige teamleidersrol binnen het servicebureau dusdanig verandert, dat de vraag is ontstaan naar vier nieuwe functies van Teamleiders, waaronder de functie van Teamleider Onderwijsfaciliteiten & ICT.

Als Teamleider Onderwijsfaciliteiten & ICT ben je verantwoordelijk voor alle facilitaire zaken binnen de Almeerse Scholen Groep. Tevens lever je een belangrijke bijdrage aan de doorontwikkeling van het servicebureau. De ontwikkeling vraagt om een stevige ervaren Teamleider die staat voor de veranderde koers en de daarbij horende (verander)uitdagingen. Een Teamleider die de woorden leiderschap en servicegedachte betekenis geeft en oog heeft voor de fase waar de organisatie zich in bevindt. Integraal werken en denken, zelfstandigheid, kwaliteit, verantwoordelijkheid geven en nemen, samenwerkingsgericht en richtinggevend zijn hierbij essentiŽle begrippen.

Als Teamleider ben je in staat om klassieke patronen om te buigen naar een modern, fris servicebureau en de daarbij behorende dienstverlening. Een initiatief nemend en slagvaardig persoon met een sterk verbindend vermogen en politieke handigheid met oog voor borging van themaís en processen. Dit alles met een gezonde, bedrijfsmatige inslag en een open vizier naar de toekomst waarbij de eigenheid van de scholen en de teams gewaarborgd blijft.

De stijl van leidinggeven van de Teamleider karakteriseert zich door enerzijds oog voor het inhoudelijk proces en anderzijds oog voor de professional, zodat ontwikkeling, kennis en kunde tot hun recht komen.

Speerpunten voor de nieuwe functie
  • Aansturen en ondersteunen van de teams en bijhorende (cultuur/kwaliteit)verandering;

  • Verbinden van de processen aan elkaar in het servicebureau;

  • Het brengen van nieuw elan waarbij medewerkers worden geprikkeld en uitgedaagd om gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen;

  • InitiŽren en stimuleren van de professionalisering van het team en de bedrijfsprocessen vanuit het principe integraal werken en denken;

  • Het faciliteren en ontzorgen van de scholen.

Plaats in de organisatie
De Teamleider Onderwijsfaciliteiten & ICT legt verantwoording af aan de Directeur Servicebureau en geeft hiŽrarchisch en integraal leiding aan ca. 20 medewerkers verdeeld over de disciplines onderwijsfaciliteiten en ICT, waarbij het merendeel valt onder de discipline onderwijsfaciliteiten. Onder onderwijsfaciliteiten vallen o.a.; receptie, restaurant, onderhoud en duurzaamheid, inkoop, schoonmaak en een projectleider nieuwbouw. De Teamleider Onderwijsfaciliteiten en ICT maakt deel uit van het MT van het servicebureau.

Wij zoeken:
De persoon die wij zoeken is een ervaren Teamleider met kennis van facilitaire zaken. Een Teamleider die zich aan de opdracht van het servicebureau verbindt en gelooft in haar doelstellingen. Iemand die feeling heeft (of krijgt) met de sector en zich wil aansluiten bij de organisatie, haar medewerkers en haar klanten. Voor de organisatie is het van belang dat de Teamleider benaderbaar is en situationeel leiding geeft; sturend waar nodig en coachend waar dat kan, met oog voor historie, tempo en verankering. Iemand die op verschillende niveaus (open) kan communiceren. Er wordt van je verwacht dat je snel thuis raakt in een krachtenveld binnen een grote organisatie met verschillende disciplines, stakeholders en onduidelijkheden, waar goed op ingespeeld dient te worden. Een op samenwerking gericht persoon die met lef op kansen inspeelt, met de benoemde themaís aan de slag gaat en positie inneemt zowel binnen ASG, in samenwerking met de collega Teamleiders van het servicebureau, als met de stakeholders binnen PO, VO en SO. Een samenwerker met oog voor kwaliteit die over grenzen heen kijkt en de diverse partijen aan elkaar weet te verbinden. Een Teamleider die in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden denkt. Een combinatie van werkervaring in het onderwijs en in het bedrijfsleven is welkom.
Het betreft een functie voor 36 uur.

Ben jij een ervaren Teamleider en heb je ervaring met het (bedrijfsmatig) aansturen van (onderwijs)faciliterende afdelingen vanuit het principe integraal werken en denken? Heb je oog voor procesoptimalisatie, efficiency en samenwerken in de keten? Is het coachen en begeleiden van medewerkers je 2e natuur? Passen de persoonskenmerken servicegericht, daadkrachtig, mensgericht, samenwerkingsgericht, resultaatgericht, humor, organisatie/cultuursensitief, communicatief vaardig en coach bij jou? Dan kom ik graag met je in contact.
Herken jij jezelf onvoldoende in deze functie of mocht je niet kunnen reageren, maar ken je wel de juiste persoon? Wil je mij dan in contact brengen met de betreffende kandidaat.

Hartelijk dank voor je medewerking!

Reacties ontvangen wij graag per omgaande doch uiterlijk 8 september 2020 middels de volgende link: https://bit.ly/2VPaHbJ.

Met vriendelijke groeten,

Monica Olislagers

Avident
Interim & Executive search

Standplaats

Almere
Solliciteer
Print
Powered by Tangram