Vacatures  Manager Planning & Control bij Almeerse Scholen Groep

Solliciteer direct!

Functieomschrijving

Graag brengen wij de volgende vaste functie binnen het onderwijs onder de aandacht. Ben jij een ervaren stimulerende leidinggevende Planning en Control? Ken jij de uitdagingen van planning en control binnen een grote complexe (onderwijs)organisatie als geen ander en weet je ook nog wat van informatiemanagement? Zie jij het als een uitdaging om een organisatie volop in beweging te begeleiden in de volgende stap in hun ontwikkeling? Neem dan contact met ons op, wellicht hebben wij een hele mooie uitdaging voor je! Lees meer....

Algemeen:

Voor Almeerse Scholen Groep zijn wij op zoek naar een Manager Planning & Control. Wellicht is dit iets voor jou of kun jij ons in contact brengen met de kandidaat die wij zoeken.

De organisatie
De Almeerse Scholen Groep (ASG) is het onderwijsbestuur van 40 basisscholen en acht scholen in het voortgezet onderwijs in Almere en is met haar 48 scholen, 22.000 leerlingen, 2.700 medewerkers en 165 miljoen omzet één van de grote spelers binnen haar sector.
De Almeerse Scholen Groep staat voor goed en divers onderwijs voor ieder kind tussen de 4 en 18 jaar.
Bij ASG staan de leerlingen, de scholen, hun ‘eigen gezicht’ en de onderwijskwaliteit centraal.
De belangrijkste producten en diensten zijn primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal basisonderwijs.

Ontwikkelingen
ASG is volop in ontwikkeling. Een onderdeel van de ontwikkelingen binnen ASG is de ontwikkeling van het bedrijfsbureau naar een servicebureau. Het doel van de doorontwikkeling naar een servicebureau is het leveren van service en expertise aan de ASG-scholen. Daarnaast ontzorgt, faciliteert en adviseert het servicebureau.
Het servicebureau zorgt voor een integraal en helder aanbod voor scholen, CvB en het bestuursbureau met samenhangende processen, tevreden scholen, bestuurders en medewerkers binnen een toekomstbestendige structuur. Het servicebureau ontwikkelt zich in vraag en aanbod binnen de kaders van Koers 22 ASG.

De functie:
De ontwikkelingen van de organisatie vragen om een andere benadering en zienswijze van de dienstverlening van het servicebureau, wat resulteert in een andere werkwijze en aansturing (stijl van leidinggeven) van de medewerkers/ teams. Op basis van de gekozen richting is geconstateerd dat de huidige teamleidersrol binnen het servicebureau dusdanig verandert, dat de vraag is ontstaan naar vier nieuwe functies van Managers, waaronder de functie van Manager Planning & Control, informatiemanagement. Het betreft een nieuwe functie met alle (mooie) uitdagingen van dien.

Als Manager, Planning & Control ben je verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met planning en control en informatiemanagement. Naast het faciliteren en ontzorgen van de scholen lever je een belangrijke bijdrage op het gebied van beleids- en regieadvies richting de scholen en acteert hiermee meer op strategisch niveau. Je bent adviserend, onafhankelijk en beleidsvormend. Ruime inhoudelijke kennis en ervaring van het vakgebied (inhoudsdeskundige) is dan ook noodzakelijk om een belangrijke bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van het servicebureau.

De ontwikkeling vraagt om een stevige ervaren Managerr die staat voor de veranderde koers en de daarbij horende (verander)uitdagingen. Een Teamleider die de woorden leiderschap en servicegedachte betekenis geeft en oog heeft voor de fase waar de organisatie zich in bevindt. Integraal werken en denken, zelfstandigheid, kwaliteit, verantwoordelijkheid geven en nemen, samenwerkingsgericht en richtinggevend zijn hierbij essentiële begrippen.

Van de Manager, Planning & Control wordt verwacht snel thuis te raken in een krachtenveld binnen een grote complexe organisatie met verschillende disciplines, stakeholders en onduidelijkheden, waar goed op ingespeeld dient te worden. Een persoon die het spel richting de budgethouders (CvB, concerncontrol en scholen) snapt en weet hoe je een team begeleid van doeltreffend naar doelmatig. Waarbij je er van doordrongen blijft dat het een product betreft voor en namens het CvB.

Als Manager, Planning & Control en informatiemanagement ben je in staat om klassieke patronen om te buigen naar een modern, fris servicebureau en de daarbij behorende dienstverlening. Een initiatief nemend en slagvaardig persoon met een sterk verbindend vermogen en politieke handigheid met oog voor borging van thema’s en processen. Dit alles met een gezonde, bedrijfsmatige inslag en een open vizier naar de toekomst waarbij de eigenheid van de scholen en de teams gewaarborgd blijft.

De stijl van leidinggeven van de Manager, Planning & Control karakteriseert zich door enerzijds oog voor het inhoudelijk proces en anderzijds oog voor de professional, zodat ontwikkeling, kennis en kunde tot hun recht komen.

Speerpunten voor de nieuwe functie
  • Aansturen en ondersteunen van de teams en bijhorende (cultuur/kwaliteit)verandering;

  • Structureren en doorontwikkelen P&C (waaronder basis op orde);

  • Implementeren vernieuwde visie informatiemanagement;

  • Optimaliseren werkwijze IBP met primair proces;

  • Verbinden van de processen aan elkaar in het Servicebureau;

  • Het brengen van nieuw elan waarbij medewerkers worden geprikkeld en uitgedaagd om gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen;

  • Initiëren en stimuleren van de professionalisering van het team en de bedrijfsprocessen vanuit het principe integraal werken en denken;

  • Het faciliteren en ontzorgen van de scholen;

  • Sparringpartner, (beleid/regie)adviseur CvB, concerncontrol en de budgethouders.


Plaats in de organisatie

De Manager Planning & Control legt verantwoording af aan de Directeur Servicebureau en geeft hiërarchisch en integraal leiding aan ca 10 medewerkers verdeeld over de disciplines Informatiemanagement, Planning & Control, Projectmanagement en IBP. De Manager Planning & Control en informatiemanagement maakt deel uit van het MT van het Servicebureau.

Naast bovengenoemde treedt de Manager, Planning & Control op als (sparring)partner/adviseur richting het CvB, concerncontrol en de budgethouders.

Wij zoeken:
De persoon die wij zoeken is een ervaren leidinggevende met ruime kennis van planning en control (inhoudsdeskundige). Een Manager die zich aan de opdracht van het servicebureau verbindt en gelooft in haar doelstellingen. Iemand die feeling heeft (of krijgt) met de sector en zich wil aansluiten bij de organisatie, haar medewerkers en haar klanten. Voor de organisatie is het van belang dat de Manager, Planning & Control benaderbaar is en situationeel leiding geeft; sturend waar nodig en coachend waar dat kan, met oog voor historie, tempo en verankering. Iemand die op verschillende (strategisch) niveaus (open) kan communiceren. Er wordt van je verwacht dat je snel thuis raakt in een krachtenveld binnen een grote complexe organisatie met verschillende disciplines, stakeholders en onduidelijkheden, waar goed op ingespeeld dient te worden. Een op samenwerking gericht persoon die met lef op kansen inspeelt, met de benoemde thema’s aan de slag gaat en positie inneemt zowel binnen ASG, in samenwerking met de collega Teamleiders van het servicebureau, als met de stakeholders binnen PO, VO en SO. Een samenwerker met oog voor kwaliteit die over grenzen heen kijkt en de diverse partijen aan elkaar weet te verbinden. Een Teamleider die in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden denkt. Een combinatie van werkervaring in het onderwijs en in het bedrijfsleven is welkom.
Het betreft een functie voor 36 uur.

Ben jij een ervaren leidinggevende planning en control met ruime kennis van de inhoud en heb je ervaring met het (bedrijfsmatig) aansturen van deze afdeling? Ben je tevens bekend met informatiemanagement? Beheers je het spel richting de budgethouders, CvB en concerncontrol als geen ander? Heb je oog voor procesoptimalisatie, efficiency en samenwerken in de keten? Is het coachen en begeleiden van medewerkers je 2e natuur? Passen de persoonskenmerken servicegericht, daadkrachtig, mensgericht, adviseur, samenwerkingsgericht, resultaatgericht, humor, organisatie/cultuursensitief, communicatief vaardig en coach bij jou? Dan kom ik graag met je in contact.

Herken jij jezelf onvoldoende in deze functie of mocht je niet kunnen reageren, maar ken je wel de juiste persoon? Wil je mij dan in contact brengen met de betreffende kandidaat. Hartelijk dank voor je medewerking!

Reacties ontvangen wij graag uiterlijk 7 oktober 2020 middels de volgende link: https://bit.ly/2XRZ2vf.

Met vriendelijke groeten,
Monica Olislagers

Avident
Interim & Executive search

Standplaats

Almere
Solliciteer
Print
Powered by Tangram