Vacatures  Lid Raad van Commissarissen Kinderopvanggroep bij Kinderopvanggroep

Solliciteer direct!

Functieomschrijving

Voor Kinderopvanggroep zijn wij op zoek naar een Lid Raad van Commissarissen met ervaring in onderwijs, zorg of welzijn.

Algemeen
De organisatie
De Stichting Kinderopvanggroep is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. De Kinderopvanggroep ziet het als haar taak niet alleen kwalitatief goede kinderopvang aan te bieden maar ook om van meerwaarde te zijn voor kinderen en hun ouders en wil een fundamentele bijdrage leveren aan de ontwikkeling van alle kinderen in de regio Tilburg en de Kempen van nul tot dertien jaar, zodat ze uitgroeien tot autonome volwassenen. Voor meer informatie zie www.kinderopvanggroep.nl.

Kinderopvanggroep is aangesloten bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. De missie en visie alsmede het meerjarenbeleid kunt u nalezen in de strategische koers 2020-2023.

Organisatiestructuur
Het bestuur van Kinderopvanggroep wordt gevormd door een tweehoofdige raad van bestuur (RvB). De raad van bestuur staat onder toezicht van de raad van commissarissen (RvC) die toezicht houdt op Kinderopvanggroep B.V. en haar werkmaatschappijen. De leden van de RvC vervullen tevens een combinatiefunctie als bestuurslid van Stichting Kinderopvanggroep die de enige aandeelhouder is van Kinderopvanggroep B.V. De RvC van Kinderopvanggroep B.V. en het Bestuur van Stichting Kinderopvanggroep vormen een personele unie.

Taken
De taken van de leden van de RvC en daarmede ook de eisen aan de taakvervulling, komen in eerste instantie voort uit datgene wat statutair over de RvC als orgaan in de organisatie is bepaald en richt zich specifiek op het toezien, gevraagd en ongevraagd advies geven en het vervullen van de werkgeversrol van de Bestuurder. Als algemeen kader geldt de aan de Branchecode Kinderopvang ten grondslag liggende uitgangspunten. De taken en verantwoordelijkheden van de Raad kunt u nalezen in het reglement Raad van Commissarissen.

Actuele thema’s
Onderwerpen die voor de nabije toekomst op de governance agenda staan zijn onder meer;
 • Innovatief op inhoud;

 • Samenwerking met ketenpartners;

 • Sterke maatschappelijke inbedding;

 • Het behouden van een solide organisatie, gericht op kwaliteit;

 • Goed werkgeverschap, met inhoudelijke kwaliteit.


Profielschets

Algemeen
Het profiel van de leden van de Raad van Commissarissen laat zich samenvatten in de kernwaarden algemeen (aantoonbare) bestuurlijke kwaliteit, affiniteit met kinderopvang, strategisch inzicht, collegialiteit, groot gevoel voor integriteit en verantwoordelijkheid. Gestreefd wordt naar een samenstelling die recht doet aan de vereiste kennis en ervaring. Ieder lid van de Raad van Commissarissen dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Daarnaast beschikt ieder lid van de Raad van Commissarissen over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad.

Algemene eisen Raad van Commissarissen


 • Affiniteit met kinderopvang- en dienstverlening;

 • Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring in organisaties met een behoorlijke omvang;

 • Academisch denkniveau;

 • In staat te opereren op strategisch denkniveau en de juiste vragen te stellen;

 • Groot integriteits- en verantwoordelijkheidsgevoel;

 • In staat zijn in een team te functioneren;

 • Open houding, stevig en op juiste toon voeren van een kritisch debat;

 • Zicht op (landelijke) ontwikkelingen kinderopvang;

 • In staat zijn tot zelfreflectie en een bijdrage leveren aan het verder professionaliseren/ excelleren van het team.


Specifieke eisen Lid Raad van Commissarissen met portefeuille onderwijs, zorg of welzijn

 • (Bestuurlijke) kennis van zorg, welzijn en/of onderwijs;

 • Ervaring met (strategische) samenwerking in de keten;

 • Ervaren Toezichthouder met aandacht voor rolvastheid en rolzuiverheid;

 • Brede maatschappelijke belangstelling en zicht op compliance vraagstukken;

 • Stevige persoonlijkheid die op een gepaste manier stelling durft te nemen;

 • Woonachtig en/of (actief)netwerk in de regio Noord Brabant.


Herken jij jezelf in bovengenoemd profiel? Dan kom ik graag met je in contact. Herken je jezelf onvoldoende in het profiel of mocht je niet kunnen reageren, maar ken je wel de juiste persoon? Wil je mij dan in contact brengen met de betreffende kandidaat. Hartelijk dank voor je medewerking!

Reageren kan tot 18 februari 2021 middels de volgende link: https://bit.ly/3iKE3mt


Met vriendelijke groeten,

Monica Olislagers
Avident Interim & Executive search

Standplaats

Tilburg
Solliciteer
Print
Powered by Tangram