Vacatures

Vacature Senior financieel adviseur

Vacaturenummer: CZ-FIN-6412-12
De organisatie:
Wil jij samen met collegaís bouwen aan de toekomst van ruim 2,5 miljoen Noord-Hollanders? Bij de provincie Noord-Holland werk je onder andere aan technologische innovaties, slimme infrastructuur, energietransitie en natuurontwikkeling. Zo lever jij een bijdrage aan de samenleving!

Bij de provincie werk je bovendien aan je eigen toekomst. Je krijgt de ruimte voor het ontwikkelen van jouw talenten, ambities en persoonlijke groei. Net als de provincie blijf je voortdurend in beweging en maken we samen het verschil.
Achtergrond:
De sector FinanciŽn adviseert het bestuur en management van de provincie over het financiŽle beleid en ondersteunt de directies bij financiŽle aspecten van het beleid en uitvoering. Daarbij is het de ambitie richtinggevend te zijn, zodat de provincie voldoet aan al haar verplichtingen en zich vanuit een gezond, toekomstbestendig financieel kader kan richten op haar provinciale kerntaken. Binnen de sector wordt gewerkt rond de volgende aandachtsgebieden: de financiŽle advisering en ondersteuning van het bestuur, het management en de directies, incl. de financiŽle advisering van verbonden partijen en fiscaliteit, de regie en uitvoering van de P&C cyclus en het financieel beheer en de (financiŽle) informatievoorziening.

Bij de sector FinanciŽn, team financieel advies, is de functie senior financieel adviseur vacant.
Aantal uur:
minimaal , maximaal 36
Functie-inhoud:
De senior financieel adviseur staat de komende tijd samen met de strategisch financieel adviseurs en het team van financieel adviseurs voor grote opgaven om het management en de organisatie op financieel-economisch gebied breder en vanuit de visie op eigentijds sturen en verantwoorden anders te ondersteunen en te adviseren. Vooral de ambities in het ontwikkelen van een volwaardig financieel businesspartnerschap vragen om een innovatieve invulling en een passend veranderproces waarbij de focus ligt op analyse, budgettering en planning ter ondersteuning van de primaire beleidsdoelstellingen.

ē De senior financieel adviseur adviseert de organisatie, de directie en het college van GS bij beleidsontwikkelingen en de financiŽle implementatie van meerjarige uitvoeringsprogrammaís en Ėprojecten op meerdere beleidsterreinen. Als senior adviseur adviseer je rekening houdend met de politiek-bestuurlijke vraagstukken, de financiŽle beleidskaders en de beleidsdoelstellingen over de haalbaarheid van beleidsontwikkelingen, de financiŽle risicoís en de impact ervan op de financiŽle positie van de provincie.
ē De senior financieel adviseur voert regie op, ondersteunt en adviseert budgethouders bij de uitvoering van de planning en control- en de managementcyclus binnen een sector. Je zorgt voor samenhang in de sturing op en de verantwoording van begrotingsprogrammaís. Als senior financieel adviseur ben je hierin een sparringpartner voor sectormanagers, strategisch financieel adviseur en directiecontroller.
ē De senior financieel adviseur is vraagbaak op het brede financieel-economische gebied. Je geeft hieraan invulling door medewerkers en management proactief te informeren en te adviseren over financiŽle ontwikkelingen. Je signaleert financiŽle trends en risicoís met een sectoroverstijgend karakter waarvoor passende financiŽle beleidskaders en/of financiŽle informatievoorziening nodig zijn. Je adviseert in samenspraak met het team financieel advies over de kwaliteit van financiŽle besluitvorming en de begrotingsuitvoering.
ē De senior financieel adviseur leidt of neemt deel aan projecten en werkgroepen gericht op het ontwikkelen en implementeren van financiŽle regelgeving, instrumenten en processen. Je zorgt voor integraliteit door afstemming met de vaksectoren binnen de directie Concernzaken en borgt van je rol als businesspartner de toepasbaarheid in het primair proces.
ē De senior financieel adviseur ondersteunt en faciliteert de ontwikkelopgave van het team financieel adviseurs door actief mee te denken met het concretiseren van de rol van de financieel adviseur binnen het concern. Je coacht en motiveert collegaís om zich te blijven ontwikkelen in de rol van businesspartner.
Functie-eisen:
ēJe hebt een academisch werk- en denkniveau, met gespecialiseerde en brede kennis van overheidsfinanciŽn en bedrijfsvoering;
ēJe hebt ruime (minimaal 5 jaar) relevante werkervaring met ervaring in het (strategisch) adviseren aan bestuur, directie en management en in het opstellen van kaders en regelgeving;
ēJe bent vaardig in het leiden van en het werken in projecten en in het opstellen van financiŽle adviezen en rapportages;
ēJe bent proactief, denkt in oplossingen en weet effectief te adviseren als businesspartner;
ēJe kwalificeert jezelf met name op de competenties resultaatgerichtheid, initiatief organisatiebewustzijn, overtuigingskracht en oordeelsvorming.
Salaris:
Afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 3957,- en maximaal € 5652,-
ē Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuze Budget van circa 22% van je bruto jaarsalaris. Je beschikt zelf over dit budget en kunt keuzes maken op gebied van verlofuren en geld. Je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris;
ē Voor de duur van 1 jaar en bij gebleken geschiktheid vast dienstverband;
ē Verder krijg je alle ruimte om je talent verder te ontwikkelen;
ē Een persoonlijk opleidingsbudget van €5000,- per 5 jaar;
ē Een jaarlijkse salarisverhoging van 3%, tot aan het einde van je schaal;
ē Een volledige vergoeding van woon-werkverkeer en dienstreizen bij gebruik van OV;
ē Een tegemoetkoming in je ziektekostenverzekering;
ē Een goede balans tussen werken en privť;
ē Een goede pensioenregeling waaraan de provincie meebetaalt.

Bijzonderheden:
Wij werken voor alle Noord-Hollanders. En dat kunnen we het beste doen als wij een afspiegeling vormen van de bevolking van de provincie. Daarom streven wij naar diversiteit in onze teams.
Voor een baan bij de provincie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Referenties worden gevraagd.

De sluitingsdatum voor deze vacature is 1 juni.
Informatie:
Over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Peter-Paul Horck, sectormanager FinanciŽn, tel. 06-18306091. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Servicedesk Info Personeel, tel. 023-5145606
Reageren:
 

Deel met je vrienden: