Vacatures

Vacature Junior stedenbouwkundige of landschapsarchitect

Vacaturenummer: BEL-IOT-3210-1
De organisatie:
Wil jij samen met collega’s bouwen aan de toekomst van ruim 2,5 miljoen Noord-Hollanders? Bij de provincie Noord-Holland werk je onder andere aan technologische innovaties, slimme infrastructuur, energietransitie en landschapsontwikkeling. Zo lever jij een bijdrage aan de samenleving!
Bij de provincie werk je bovendien aan je eigen toekomst. Je krijgt de ruimte voor het ontwikkelen van jouw talenten, ambities en persoonlijke groei. Net als de provincie blijf je voortdurend in beweging en maken we samen het verschil.

Achtergrond:
De provincie Noord-Holland staat de komende jaren voor grote opgaven. Zo moeten er tot 2040 230.000 woningen bijgebouwd worden en moet Noord-Holland tegelijkertijd bereikbaar blijven. Daarnaast willen we de biodiversiteit op peil houden en stimuleren we de verduurzaming van de landbouw. Uiteraard gaan we ook hard werken aan de energietransitie. Dit zijn stuk voor stuk opgaven die grote impact hebben op de inrichting van de ruimte en daarmee grote uitdagingen voor de disciplines landschapsarchitectuur en stedenbouw met zich meebrengen. Het ontwerpteam, dat bestaat uit 10 stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten, brengt de samenhang tussen opgaven in beeld, met doelen en belangen op verschillende schaalniveaus en op de korte en lange termijn. Zij verkennen nieuwe wegen en ruimtelijke strategieën en schetsen toekomstperspectieven. Voorbeelden van producten van het ontwerpteam zijn de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie (https://leidraadlc.noord-holland.nl/), het kader ruimtelijke kwaliteit Markermeerdijken (https://www.markermeerdijken.nl/markermeerdijken/achtergrondinformatie_3263/item/kader-ruimtelijke-kwaliteit_400.html) en Maak Plaats! Werken aan knooppuntontwikkeling in Noord-Holland (https://www.naibooksellers.nl/maak-plaats-werken-aan-knooppunt-ontwikkeling-in-noord-holland.html).
Creativiteit, innovativiteit en samenwerking zijn hierbij belangrijker dan ooit. Als junior ontwerper draai je mee in integrale project- en programmateams, waar je je ruimtelijke kennis en verbeeldingskracht inzet.
Aantal uur:
minimaal 32, maximaal 36
Functie-inhoud:
Als junior ontwerper werk je, samen met een senior stedenbouwkundige of landschapsarchitect, aan het in beeld brengen van de ruimtelijke implicaties en mogelijke oplossingsrichtingen van ruimtelijke provinciale opgaven en aan concrete projecten en beleidsprocessen. Je gebruikt hiervoor ontwerpend onderzoek en (GIS) analyses en kan deze goed inzichtelijk maken door verbeelding via (3D) tekeningen of kaartbeelden, of door middel van meer grafische uitwerkingen.
Het inhoudelijke kader voor ons werk is de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050. De focus van je werk ligt op de uitwerking van de ontwikkelprincipes uit deze visie naar integraal beleid en bijbehorende uitvoeringsstrategieën. De opgaven waar je aan gaat werken zijn divers en vooral op regionaal schaalniveau. Je levert een bijdrage aan integrale (boven)regionale opgaven en de vertaling naar realiseerbare plannen. Je bent nieuwsgierig, kijkt over je grenzen heen en je vindt het leuk om samen te werken. Je weet relaties met andere vakdisciplines en met de actoren in het gebied te leggen. Uiteraard neem je daarbij je eigen specialisme mee. Je bent een goede luisteraar en blinkt uit in grafische verbeelding. oor de ruimtelijke opgaven rond energietransitie hebben we op dit moment veel werk liggen. Maar ook voor de opgaven rond bodemdaling, waterrobuuste inrichting en duurzame verstedelijking ligt werk waar we je ontwerp- en verbeeldingskracht bij kunnen gebruiken.
Functie-eisen:
• Je hebt een HBO of WO diploma Stedenbouw of Landschapsarchitectuur (bijv. TU Delft, WUR, de Academie van Bouwkunst, HvA) of je combineert deeltijd studeren met werken in dit vakgebied;
• Je bent een ontwerper in hart en nieren. Je snapt en kan verbeelden wat belangrijk is op een bepaalde plek;
• Je hebt aantoonbare affiniteit met opgaven op het regionale schaalniveau;
• Je hebt een scherp analytisch vermogen;
• Je hebt een sterke verbeeldingskracht en tekenvaardigheden met diverse instrumenten;
• Je hebt ervaring met Adobe Illustrator, InDesign, en Photoshop. Als je ervaring hebt met GIS-software en/of 3D software is dat een pré;
• Je bent een enthousiast persoon, pro-actief en gericht op samenwerking.
Salaris:
Afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 2911,- en maximaal € 4159,-
Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individuele Keuze Budget van circa 22% van je bruto jaarsalaris. Je beschikt zelf over dit budget en kunt keuzes maken op gebied van verlofuren en geld. Je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Verder krijg je alle ruimte om je talent verder te ontwikkelen.
Bijzonderheden
Bij indiensttreding vragen wij om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Deze vacature heeft geen sluitingsdatum. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt gebruik gemaakt van aanloopschaal 9. Schaal 9 bedraagt minimaal € 2.655,03 en maximaal € 3.792,89.
Informatie
Over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Daphne Rigter, tel. (023) 5144748. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij de Servicedesk Info Personeel, tel. 023-5145606
Reageren