Vacature: Beleidsmedewerker Soortenbeleid (v21.0603)

Inhoud van de functie

De provincie is beleidsverantwoordelijk voor het uitvoeren van het natuurbeleid. Met het Rijk en onze Friese partners wordt hard gewerkt aan de ontwikkelopgave Natuur, natuurbeheer, versterken biodiversiteit en soortenbeleid. Bij soortenbeleid gaat het om beheer en schadebestrijding maar ook om bescherming. Denk bijvoorbeeld aan ganzen, hoefdieren, weidevogels en otters. Maar ook recent aan de terugkeer van de wolf. Soortenbeleid leeft, brengt emotie met zich mee en krijgt bestuurlijk en in de media veel aandacht. Ben jij de beleidsmedewerker die zich thuis voelt in dat spanningsveld en het een uitdaging vindt om samen met het provinciaal bestuur, de Friese mienskip en je collega’s het soortenbeleid verder te brengen? Dan gaan we graag met jouw in gesprek over een uitdagende opdracht bij ons team.
Je maakt onderdeel uit van het team soortenbeleid, onderdeel van de opgave biodiversiteit en landschap. Je werkt zelfstandig aan de ontwikkeling en de uitvoering van het soortenbeleid, bijvoorbeeld voor hoefdieren (damherten & reeën) en het actief soortenbeleid. Je bent de accountmanager voor de Faunabeheereenheid (FBE) Fryslân. Ook ben je aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het vervolg op het zeehondenakkoord. Daarnaast pak je samen met je collega’s nieuwe ontwikkelingen op die zich voordoen binnen het soortenbeleid. Je adviseert de verantwoordelijk portefeuillehouder van GS over politiek-bestuurlijke kwesties en brengt deze verder. Dit doe je in overleg met de coördinator soortenbeleid en de opgavemanager.

Hoefdieren
Je bent zowel intern als extern verantwoordelijk voor het vormgeven van het Friese beleid voor bescherming en beheer van reeën en damherten en de uitvoeringszaken hieromtrent.. Dit is een complex dossier met zeer uiteenlopende belangen en opvattingen tussen externe partijen. Dit betekent naast strategisch opereren ook beschikken over onderhandelingsvaardigheden en goede afstemming met het provinciaal bestuur. De uitvoering gebeurt voor een belangrijk deel door de Faunabeheereenheid.

Actief soortenbeleid
Je werkt aan het vormgeven van beleid voor de bescherming van soorten die in Fryslân onder druk staan. Uitgangspunt daarbij is de lijst met ‘soorten van Fries belang’. Dit beleid ontwikkel je in samenspraak met partijen uit de Mienskip en met collega’s van andere opgaven en afdelingen binnen de provincie. Naast het vormgeven van het beleid ben je ook verantwoordelijk voor de uitvoering ervan, die grotendeels door partijen uit de Mienskip zal worden gedaan.


Faunabeheereenheid Fryslân
Je bent contactpersoon en opdrachtgever voor alle zaken die betrekking hebben op de uitvoering van het provinciaal beleid op
het gebied van beheer en schadebestrijding door de Faunabeheereenheid, inclusief financiële en organisatorische aspecten. Dit betekent duidelijk opdrachtgeverschap, en duidelijke werkinstructies. Tevens een jaarlijkse evaluatie van de uitvoering en waar nodig dit vertalen naar een nieuwe/aangepaste werkwijze en/of nieuw beleid. Hieronder vallen acties zoals afschot van dieren wat in de maatschappij en de politiek gevoelig ligt. Dit vergt inzicht in heersende gevoelens in de samenleving en tevens rekening houden met de schade die diersoorten (inclusief invasieve exoten) kunnen veroorzaken.

Zeehondenakkoord
Je bent verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de uitvoering van het Friese aandeel in de uitvoering van het in 2020 gesloten Zeehondenakkoord. Dit akkoord brengt een eenduidige en zorgvuldige manier voor het opvangen van zeehonden in het Nederlandse kustgebied. Het akkoord loopt tot 1 januari 2028

Wat vragen wij?

Wij zoeken een enthousiaste en proactieve collega met aantoonbare ervaring (minimaal 5 jaar) binnen het als beleidsmedewerker op HBO/WO niveau. Als strategisch beleidsmedewerker heb je ook inhoudelijke kennis en affiniteit met het onderwerp. Je kunt goed samenwerken en bent in staat om gemakkelijk verbinding te maken met collega’s uit andere werkvelden en onze partners binnen en buiten de provincie. Verder is het belangrijk om te beschikken over strategisch inzicht, bestuurlijke sensitiviteit, doorzettingsvermogen en overtuigingskracht. Je schrijfvaardigheid is uitstekend en daarnaast kun je ook goed presenteren. Dit doe je intern, maar ook extern.

Wat bieden wij?

1. Wij volgen de CAP (Collectieve Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Provincies). Afhankelijk van jouw vaardigheden en kennis ligt jouw salaris tussen de € 3506 en € 5008 bruto per maand op basis van 36 uur (salarisschaal 11);
2. Bovenop jouw salaris ontvang je 22% individueel keuzebudget. Jij bepaalt zelf waar je dit voor gaat gebruiken. Met dit individueel keuzebudget kun je bijvoorbeeld extra verlof kopen, voordelig een fiets voor woon-werkverkeer aanschaffen, lidmaatschappen van vakbonden, bedrijfsfitness betalen, of als extra spaarport gebruiken;
3. We hebben veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers. Daarvoor hebben wij een ontwikkelbudget van € 5.000 voor je klaar staan;
4. Een baan voor 32-36 uur per week;
5. Een structurele functie met een mogelijkheid tot vast dienstverband;
6. Vergoeding woon-werkverkeer. Reis je met de trein? Dan krijg je deze kosten tot een dagmaximum vergoed. Ook voor de fietsers hebben wij een tegemoetkoming. Kom je met de auto? Dan hebben we een plekje voor je gereserveerd in de nabijgelegen parkeergarage, maar zijn de reiskosten voor eigen rekening, tenzij jouw auto 100% elektrisch of op biogas rijdt;
7. Een informele en persoonlijke werksfeer.

Einddatum
Jaarcontract met intentie tot vast

Uren: 32 - 36

Reageer

Pas je in dit profiel en is je belangstelling gewekt? Dan ontvangen wij graag je motivatie en CV uiterlijk woensdag 1 december 2021 via onderstaande link.

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Alphen, opgavemanager biodiversiteit, 058-2928624. Voor procedurele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw E. Kools, 06-46994293.

Wurkje by de provinsje Fryslân betsjut wurkje by in grutte organisaasje. Mei as haaddoel: mei-inoar wurkje oan in moai en sterk Fryslân. Mei 750 kollega’s wurkje oan it bouwen fan in moai wen-, wurk- en libbensfermidden. De provinsje soarget der űnder oare foar dat ús wegen begeanber bliuwe en dat wy genietsje kinne fan de Fryske natuer. Wy jouwe ek űndernimmers kânsen en soargje derfoar dat de Fryske identiteit en kultuer behâlden bliuwe.
Wij zijn een tweetalige organisatie. Dat betekent dat je openstaat voor it Frysk, naast de Nederlandse taal. Passieve beheersing van de Friese taal dan wel de bereidheid om je dat eigen te maken, zit in je bagage.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Powered by Tangram