Start sollicitatie

Je kunt gebruikmaken van de CV service. Het sollicitatieformulier wordt dan automatisch gevuld met een aantal basisgegevens uit je CV.

Gebruik mijn CV...

Ik wil mijn CV gebruiken om het formulier te vullen.

Stap 1: CV opzoeken

Gebruik de knop "Bladeren"/"Browse" om het CV op te zoeken.

Stap 2: CV uploaden

Klik op de knop "CV uploaden" om het CV te verwerken.

Ik vul het reactieformulier handmatig in.

Geen hulpmiddelen nodig? Ga dan direct naar het formulier.

Powered by Tangram