Terug naar vacature overzicht
Functie: Senior Informatiespecialist
Standplaats: Alkmaar (Bergerweg)
Afdeling: Hogeschool Inholland, Stafafdeling Informatievoorziening & Technologie
Aantal fte: 0,8 - 1
Soort functie: Onderwijsondersteunend personeel

De stafafdeling

Hogeschool Inholland draagt bij aan de uitdagingen in de Randstad - van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden - met onderwijs voor studenten en professionals en praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk.

We zijn onderscheidend door onze bijdrage aan een gezonde, duurzame en creatieve samenleving. De veranderingen in de samenleving op dit gebied zijn richtinggevend voor ons onderwijs en onderzoek.
Onze aanpak is persoonlijk en dichtbij, waarbij diversiteit onze kracht is. Wij bieden goed gestructureerd, uitdagend en degelijk onderwijs. Dit doen we in een leeromgeving waarin studenten het vertrouwen krijgen om te experimenteren en te oefenen, ook met actuele praktijkvraagstukken.

Onze docenten leggen de lat hoog en streven naar een goede balans tussen passende begeleiding en zelfstandigheid. Zo brengen wij onze studenten de flexibiliteit en veerkracht bij die zij later in hun werk ook nodig hebben. Ze groeien uit tot professionals die niet bang zijn voor verandering en die in staat zijn op hoog niveau en met gevoel voor culturele verschillen hun beroep uit te oefenen.

IVT (Informatievoorziening & Technologie) is verantwoordelijk voor de ICT- en bibliotheekdiensten van Inholland. De continu´teit van de ICT-diensten wordt verzorgd door de afdeling Operations, deze afdeling bestaat uit een beheerteam (functioneel, technisch en applicatiebeheer) en het servicepunt IVT. De bibliotheekafdeling draagt zorg voor de verdere ontwikkeling van de digitale bibliotheek van Inholland. De ontwikkelafdeling van IVT zorgt samen met het onderwijs en stafafdelingen voor het realiseren van gewenste veranderingen en ambities. IVT verbetert zo samen met het onderwijs en de stafafdelingen de totale DLWO (Digitale Leer Werk Omgeving).
IVT heeft meer dan 100 medewerkers en is gehuisvest op de locatie Haarlem, daarnaast zijn diverse IVT-medewerkers vanwege hun rol op andere locaties van Inholland werkzaam. De kernwaarden van IVT zijn horizontaal (multidisciplinair) samenwerken, kennispartnerschap en toegevoegde waarde.

De plaats in De stafafdeling

De senior informatiespecialist werkt vanuit het team Bibliotheek voor het onderwijsdomein TOI. Op de standplaats Alkmaar biedt hij/zij hulp aan studenten bij vragen over het vinden van bronnen. Daarnaast legt hij/zij contacten met de docenten van het domein TOI op de verschillende locaties over de onderwerpen Collectievorming en Informatievaardigheid.
Naast deze basisdiensten biedt het team diensten zoals ondersteuning van onderzoek, auteursrechten, zoeksystemen en informatiehuishouding.
Onze kernwaarden zijn: horizontaal (= over teamgrenzen heen) samenwerken, kennispartner zijn en waarde toevoegen aan de organisatie.

Taken en verantwoordelijkheden

Advies geven over vorming van de digitale collectie op basis van kennis van het vakgebied en inzicht in het curriculum.
Advies geven en waar nodig training geven op het gebied van informatievaardigheid en vindbaarheid van informatie en hierin nauw samenwerken met docenten en collega's.
Intensieve contacten onderhouden met de opleidingen van het domein TOI en daarbij de behoefte ophalen en stimuleren (accountmanagement). Onderbouwde voorstellen doen voor aanbod en vernieuwing van diensten. Een actieve bijdrage leveren aan tenminste ÚÚn van de secundaire diensten.

Opleidingsniveau

hbo

Opleidingsrichting

IDM of vergelijkbaar, of bachelor ICT

Competenties

Werkervaring

Voor de seniorfunctie vragen wij enige jaren werkervaring als informatieprofessional naast aantoonbaar opereren in de gevraagde competenties en een pro-actieve, op verandering gerichte houding.

Specifieke eisen

Wij staan open voor kandidaten uit andere werkvelden dan die van de informatieprofessional, indien zij qua competenties een match zijn en bereid / in staat zijn om kennis van het specifieke informatievakgebied binnen een redelijke termijn eigen te maken.
Een andere standplaats is in overleg mogelijk.

Het betreft functie voor een periode voor 12 maanden

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring, maximum inschaling € 3815,57 (bij fulltime dienstverband), schaal 9 volgens de salaristabellen van de cao-hbo. Er wordt een uitstekend pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden geboden, waaronder de mogelijkheid om gebruik te maken van een keuzemenu arbeidsvoorwaarden.

Procedure

Gebruik ons online sollicitatieformulier om te solliciteren.

Informatie

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Ria PaulidesManager Bibliotheek, telefoonnummer 06 1230 5795.

Tip a friend

Powered by Tangram