Vacatures  Orthopedagoog 0,6 fte

 v18.0050
Solliciteer direct!
 24 lesuren per week
 03-09-2018
 HBO/Academisch
 tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband

De afdeling


RK Scholengemeenschap Thamen is een school voor vmbo, gevestigd in Uithoorn.
De school vervult een streekfunctie voor de regio Amstelland en kent verschillende beroepsgerichte profielen en drie mavo-stromen. De school telt momenteel bijna 900 leerlingen, ruim 110 medewerkers en kent een constante instroom van leerlingen. Belangrijke kenmerken van Thamen zijn de sterke zorgstructuur en de gerichtheid op ontwikkeling van leerlingen en vernieuwing van het onderwijs.

Wij zijn een school met hart voor de leerling. Het schoolklimaat op Thamen, ontwikkeld en geformuleerd door het personeel en leerlingen, is gebaseerd op de 3 Vís: verantwoordelijkheid, veiligheid en vertrouwen.
Wij bieden ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers. Opleiden en Ontwikkelen heeft een prominente plaats in het personeelsbeleid van Stichting IRIS waar Thamen onderdeel van uitmaakt.
Thamen is een gecertificeerde opleidingsschool. Dit betekent dat wij in samenwerking met de aangesloten lerarenopleidingen van hogescholen zelf nieuwe docenten opleiden en veel stagiaires begeleiden.

De functie

Voor schooljaar 2018-2019 zijn wij op zoek naar een enthousiaste Orthopedagoog voor 0,6 fte.

Als Orthopedagoog op Thamen werk je in een professionele en uitgebreide zorgstructuur. Onze zorgstructuur kenmerkt zich door handelingsgericht en cyclisch werken. Een goede kennis van en ervaring met Passend Onderwijs is hierbij cruciaal.
Wij zijn op zoek naar een gedragswetenschapper met een analytisch denkniveau die de kennis en/of bevindingen van de (al dan niet zelf verrichtte) diagnostiek kan vertalen naar concrete handelingsrichtlijnen in de klas.
Het professioneel kader is de samenwerking met de zorgfunctionarissen en de begeleiders Passend Onderwijs in de trajectvoorziening. Een belangrijk deel van de functie is het adviseren bij het bespreken van casuÔstiek in multidisciplinaire overleggen op verschillende niveaus.
De werkzaamheden vinden plaats in nauwe samenwerking met de zorgcoŲrdinator van de school.
Ziet u een uitdaging in bovenstaande omschrijving, bent u pro-actief, een zelfstandig professional en in staat om een bijdrage te leveren aan het proces van Passend Onderwijs in onze setting? Dan zien wij uw sollicitatie graag tegemoet.

Wij vragen

Thamen is op zoek naar kandidaten met ruime ervaring in, bij voorkeur het VMBO, onderwijs. Kenmerkend voor dit type onderwijs is de relatie met de leerlingen, oprechte interesse, het bieden van structuur en het hebben van duidelijke regels. Van een Orthopedagoog in een VMBO setting verwachten wij dat deze docenten kan voorzien van passende adviezen rekening houdend met de ondersteuningsbehoeften van de VMBO leerlingen.
Doordat docenten op Thamen in teamverband werken is er sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bieden van Passend Onderwijs aan de leerlingen binnen de teams. De Orthopedagoog adviseert in diverse overlegvormen. Van de docenten wordt, voor de klas, een professionele werkwijze verwacht. Dit dient de Orthopedagoog te ondersteunen. Betrokkenheid en samenwerken zijn hierbij belangrijke voorwaarden. U bent innovatief en gaat nieuwe uitdagingen niet uit de weg. Ook het met enthousiasme aangaan van alle veranderingen die we op de Thamen-agenda (o.a. het doorontwikkelen van Passend Onderwijs) hebben staan en hierin een actieve en creatieve rol in nemen is een voorwaarde.

Wij bieden

Thamen maakt onderdeel uit van Stichting IRIS (www.stichtingiris.nl). Binnen deze stichting zijn op alle scholen voor medewerkers royale doorgroeimogelijkheden. Wij kennen daarnaast uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uitgebreide interne en externe scholingsmogelijkheden. Opleiden en ontwikkelen van het personeel staat bij Stichting IRIS, en dus op alle scholen centraal.

De CAO VO is van toepassing op de medewerkers van IRIS.

Opmerkingen

Indien wij, na het ontvangen van uw sollicitatiebrief met cv, nader kennis met u willen maken zal er contact met u worden opgenomen.

Mochten er vragen zijn van uw kant kunt u hiervoor contact opnemen met mevrouw D. Hulsbos-Vreken,
HR adviseur.Ook kunt u een uitgebreide functiebeschrijving bij haar opvragen. Zij is gaarne bereid tot het verstrekken van nadere informatie, telefoonnummer 0297-563192

Solliciteren

Herkent u zichzelf in dit functieprofiel, gebruik dan onderstaande link om te solliciteren.

Solliciteer
Tip een vriend
Print
Powered by Tangram