Stage aanmeldformulier

Allereerst gefeliciteerd met je stage bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Met het onderstaande formulier meld je je stage officieel aan bij 3W (Wereldwijd Werken).

We raden aan het formulier eerst even door te nemen. De verplichte gegevens zijn te herkennen aan een *.

 Algemeen *) Verplicht veld

  Let op: Ga alleen door met het invullen van het formulier als je hierboven overal "Ja" hebt ingevuld.

 Persoonsgegevens

Op basis van je roepnaam wordt het e-mailadres aangemaakt. Deze naam wordt tevens gebruikt in de Rijksadresgids. Daarnaast wordt je e-mailadres opgebouwd uit je voorletters en achternaam.

) Op basis van je roepnaam wordt het e-mailadres aangemaakt. Deze naam wordt tevens gebruikt in de Rijksadresgids. Daarnaast wordt je e-mailadres opgebouwd uit je voorletters en achternaam.
) Let op: als je geen Nederlandse nationaliteit hebt, kom je alleen in aanmerking voor een stage op het ministerie in Den Haag.

 Contactpersoon (bereikbaar in noodgevallen)

Voor bereikbaarheid in noodgevallen is het ook van belang dat je bovenstaand noodcontact vastlegt in het P-Direkt portaal. Vanaf de eerste dag dat je stage loopt heb je hier toegang toe.

 Studiegegevens

Indien het een verplichte stage betreft is het noodzakelijk dat de gegevens m.b.t. de stagebegeleider altijd worden ingevuld en dat de gegevens correct zijn. Weet je niet zeker wie jouw stagebegeleider is? Ga dit dan eerst na voordat je je aanmelding indient. Zonder deze informatie kan jouw stageaanvraag niet in behandeling worden genomen. De stagebegeleider moet namelijk jouw stageovereenkomst mede ondertekenen.

Gegevens van je stagebegeleider

Studieperiode, -richting en -keuze

 Stagegegevens

Let op: de stageperiode die je opgeeft, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De begindatum mag niet binnen 8 weken liggen. Verder mag de stageperiode van begin- tot einddatum niet meer dan 26 weken zijn. Wanneer de door jou opgegeven stageperiode niet aan beide voorwaarden voldoet, krijg je bij het versturen van de aanvraag een melding dat je dit moet corrigeren.

Gegevens van je begeleider

Stageproject

Je ontvangt een overeenkomst voor 3 partijen (BZ, onderwijsinstelling en stagiair). Wanneer de stage een verplicht onderdeel is van je opleiding is de onderwijsinstelling verplicht om de Rijksbrede stageovereenkomst te ondertekenen. De Rijksbrede stageovereenkomst mag niet worden aangepast. (Ook niet middels een addendum). Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt in dit geval als voorwaarde dat er een bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling wordt opgestuurd waaruit blijkt dat jij de gehele stageperiode staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling. Je ontvangt een overeenkomst voor 2 partijen (BZ en stagiair(e).

  Identiteitsbewijs (in PDF formaat, in kleur)

Stuur altijd een PDF-versie van je paspoort of identiteitskaart mee. Klik hier voor de voorwaarden waaraan het kopie van je identiteitsbewijs moet voldoen.

  Tot slot

Ik geef toestemming voor het opslaan van mijn gegevens, volgens de richtlijnen zoals beschreven in het privacy statement van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor een periode van 2 jaar. Wanneer ik deze toestemming wil intrekken, stuur ik een e-mail naar 3W@minbuza.nl of bel ik tijdens kantooruren 070- 348 4000. Mijn persoonsgegevens worden binnen 5 werkdagen verwijderd.