Vacatures  Directeur Zorg, Welzijn en Behandeling | Zorggroep Ter Weel (O200010)

Solliciteer direct!

Functieomschrijving

Inleiding

Graag uw aandacht voor het volgende: i.v.m. de coronamaatregelen is de planning van deze procedure aangepast en is de reactietermijn verlengd tot en met vrijdag 17 april.

Zorggroep Ter Weel is met negen woonzorgcentra centraal gevestigd in het hart van Zeeland en biedt als een gastvrije en ondernemende organisatie met een maatschappelijke verantwoording warme en professionele zorg, gericht op het hart van de kwetsbare ouderen in en rondom de woonzorgcentra. De zorg wordt geleverd door goed opgeleide en toegeruste professionals met een toegewijd hart voor de zorg. Bij Zorggroep Ter Weel staat de persoon en diens leefwereld centraal, blijft de cliënt in regie en wordt er belevingsgerichte zorg geboden vanuit de principes van ‘ruimte scheppen voor welbevinden’.

Meer informatie en kerncijfers over Zorggroep Ter Weel zijn te vinden op www.terweel.nl.

Organisatiemodel

Zorggroep Ter Weel kent een organisatiemodel met een Raad van Toezicht en een eenhoofdige Raad van Bestuur. Het nieuwe organisatiemodel van Zorggroep Ter Weel kent een tweehoofdige directie, bestaande uit twee directeuren en de bestuurssecretaris, waarbij beide directeuren rapporteren aan de Raad van Bestuur. In verband met een vacature is Zorggroep Ter Weel op zoek naar kandidaten voor de functie Directeur Zorg, Welzijn en Behandeling.

Directeur Zorg, Welzijn en Behandeling

Als directeur zorg, welzijn en behandeling ben je mede verantwoordelijk voor de koers, positie en het strategisch en tactisch beleid van de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van strategisch en tactisch beleid op het gebied van zorg, welzijn en behandeling binnen de kaders van het strategisch beleid. Je realiseert of draagt bij aan samenwerkingsverbanden, zorginnovatie en onderhandelingen met opdrachtgevers en financiers. Je initieert, faciliteert en/of implementeert veranderingsprocessen. Je geeft faciliterend en dienend leiding aan de locatiemanagers op de locaties van Zorggroep Ter Weel en aan de coördinator behandeling en coördinator welzijn en vrijwilligers. De Directeur Zorg, Welzijn en Behandeling ontvangt rechtstreeks leiding van de bestuurder aan wie ook verantwoording afgelegd wordt.

Onderdeel van de taken zijn:

 • Vertegenwoordigen van de organisatie (locatie- en/of afdelingsoverstijgend)

 • Ontwikkelen en implementeren van strategisch organisatie- en zorgbeleid

 • Faciliteren en dienend leidinggeven aan leidinggevenden van de zorgafdelingen, coördinator welzijn en coördinator behandeldienst


Profiel, functie-eisen en competenties van de gezochte kandidaat vind je onderstaand.

Profiel

De kandidaat:

 • bezit uitstekende communicatieve eigenschappen

 • is ondernemend, doortastend en volhardend

 • is sterk richtinggevend door het stellen van heldere kaders

 • heeft tegelijkertijd een coachende en dienende stijl van leidinggeven

 • heeft een visie op de sector ouderenzorg

 • zorgt vanuit ervaring voor creatieve en vernieuwende inbreng in het overleg met collega’s.


Functie-eisen

De kandidaat:

 • heeft een academisch denk- en werkniveau

 • heeft ruime ervaring als directeur in de gezondheidszorg

 • heeft ervaring met strategische beleidsontwikkeling, innovatie en advisering

 • heeft kennis van en ervraing met grootschalige organisatieveranderingen

 • heeft kennis van de organisatie van gezondheidszorg in Nederland, de financiële stromen en de relevante spelers daarbinnen

 • beschikt over bedrijfskundige kennis en ervaring

 • heeft kennis van relevante wet- en regelgeving en van indicatiestellingen in de zorg.


Competenties

De kandidaat:

 • is in staat om de verantwoordelijkheid voor het primair proces (binnen kaders) laag in de organisatie te leggen

 • heeft het vermogen bruggen te bouwen en de organisatie in beweging te krijgen

 • stuurt op het voldoen aan kaders

 • is met behoud van zijn eindverantwoordelijkheid, in staat om te delegeren

 • weet eigenaarschap te creëren en daarmee resultaatgerichtheid te bereiken.


Arbeidsvoorwaardenpakket

Salariëring conform cao VVT (FWG 75), afhankelijk van opleiding en ervaring.

Assessment

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Referenties

Een referentiecheck maakt onderdeel uit van de procedure.

Vervolg

Zorggroep Ter Weel laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Wij vragen u uitsluitend te reageren indien u zich in belangrijke mate herkent in de gestelde eisen in deze profielschets. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Michiel Corsten. U kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 071 – 524 92 19 | michiel@corstencorsten.nl

Uw belangstelling voor deze functie kunt u alleen via de website www.corstencorsten.nl kenbaar maken. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op vrijdag 17 april. De eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten vinden digitaal plaats, op persoonlijke afspraak. De selectiegesprekken bij Zorggroep Ter Weel vinden plaats op woensdag 6 mei en dinsdag 12 mei.

Standplaats

Reactietermijn verstreken
Solliciteer
Print
Powered by Tangram