Vacatures  Manager Doel Delfland | GGZ Delfland (O200013)

Solliciteer direct!

Functieomschrijving

Inleiding

GGZ Delfland is een van de oudste instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Sinds jaar en dag (1394 om precies te zijn) draagt de organisatie zorg voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische problemen. GGZ Delfland helpt ze de regie over hun leven te hervinden. Hun wensen en behoeften zijn het uitgangspunt om samen te kijken wat de beste behandeling is. De organisatie levert basiszorg tot specialistische zorg, zowel ambulant als in klinieken. En daarnaast individuele begeleiding. Anders dan de naam doet vermoeden, zit GGZ Delfland op 14 locaties verspreid in de regio’s Haaglanden en Rijnmond. De organisatie is financieel gezond en de bedrijfsvoering en zorgkwaliteit zijn op orde.

Dat geeft de medewerkers van GGZ Delfland alle ruimte om te doen waar ze goed in zijn: zorgen voor cliënten. Bij GGZ Delfland gelooft men namelijk dat je pas goed voor een ander kan zorgen, als er ook goed voor jou wordt gezorgd. Daarom zorgt GGZ Delfland ervoor, dat werknemers goed ondersteund worden om te allen tijde hun werk te kunnen doen. De organisatie is met circa 1100 medewerkers middelgroot. Daardoor zijn de lijnen kort en is er ruimte voor eigenaarschap bij en ontwikkeling van medewerkers. GGZ Delfland investeert voortdurend in opleidingen, onderzoek en innovaties (onder andere door het ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten) om een passend antwoord te vinden op de modernisering van zorg en veranderingen in de wereld om ons heen. En de persoonlijke groei van werknemers te waarborgen.

Het collectief leiderschap, zeker op management- en directieniveau, wordt gekenmerkt door samen optrekken om de zorg te verbeteren.

Voor meer informatie zie: www.ggz-delfland.nl.

Besturingsmodel

GGZ Delfland heeft als rechtsvorm een stichting. De doelstelling van de stichting is in de statuten beschreven. De stichting is opgezet volgens het zogenaamde Raad van Toezicht model.

De Raad van Bestuur van GGZ Delfland is eenhoofdig en is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur en directie vormen samen het directieteam waar alle strategische en tactische vraagstukken aan de orde komen en vanuit gezamenlijk belang besluiten worden genomen, uiteindelijk door de bestuurder. De bestuurder is tevens voorzitter van het directieteam, bestaande uit twee directeuren bedrijfsvoering, een directeur behandelzaken, een directeur financiën en een directeur bedrijfsondersteuning. Met dit breed samengestelde directieteam onder voorzitterschap van de bestuurder, geeft GGZ Delfland uiting aan de principes van collectief leiderschap.

Managementduo’s, inhoudelijk en bedrijfsvoering, geven leiding aan clusters van teams rond zorgvragen. GGZ Delfland heeft 14 zorgclusters. De managers van de clusters maken deel uit van het managementteam (MT) van het zorginhoudelijke onderdeel waarlangs de organisatie is ingedeeld. Deze vacature voor een manager geldt voor het cluster Doel Delfland.

Doel Delfland

Doel Delfland is een onderdeel en cluster van GGZ Delfland. Cliënten die in behandeling zijn bij GGZ Delfland of een Wmo-indicatie hebben, biedt Doel Delfland een zinvolle dagbesteding of begeleiding naar (on)betaald werk. Doel Delfland biedt woonbegeleiding en beschermde woonvoorzieningen. Daarnaast helpt Doel Delfland problemen op te lossen die mensen belemmeren actief deel te nemen aan het dagelijks leven. Samen met de cliënt kijken medewerkers van Doel Delfland welke vorm van begeleiding het beste bij de behoeften en wensen past. Doel Delfland gaat uit van ieders talenten en mogelijkheden en helpt om cliënten het beste uit zichzelf te halen.

Doel Delfland heeft veel ervaring in het begeleiden van mensen met verschillende (psychische) problemen. De medewerkers zijn betrokken en geven aandacht. Begrip en een veilige omgeving stimuleren cliënten om te groeien. Iedereen mag bij Doel Delfland zichzelf zijn. En, omdat iedereen anders is, ziet begeleiding er daarom niet voor iedereen hetzelfde uit. Iedereen is welkom bij Doel Delfland. Ook als iemand niet bij GGZ Delfland in behandeling is of geen Wmo-indicatie heeft. Dan is er de mogelijkheid gebruik te maken van de inlooplocaties.

Manager Doel Delfland

In verband met een vacature is GGZ Delfland op zoek naar een manager voor het cluster Doel Delfland. De manager vormt samen met twee collega-managers het managementteam van het cluster Doel en ontvangt hiërarchisch leiding van de directeur bedrijfsvoering. Het doel is de beste dienstverlening te leveren aan de diverse groepen cliënten, die door het cluster begeleid worden.

Je bent verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering binnen het cluster en voor het realiseren van de doelstellingen binnen de vastgestelde kaders van zorg binnen GGZ Delfland. Dit betekent allereerst: het ontwikkelen, vaststellen en implementeren van tactisch zorgbeleid. Verder vertaal je dit beleid naar operationeel beleid en je geeft richting en sturing aan het cluster, zodat gestelde doelen worden bereikt en de gewenste resultaten worden behaald. Het voldoen aan geldende interne en externe kwaliteitseisen en aan wet- en regelgeving is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.

Ook ben je aanjager van interne en externe samenwerking, je coacht, begeleidt en inspireert de medewerkers en je hebt een belangrijke rol in het (verder) optimaliseren van de bedrijfsprocessen binnen het cluster.

Profiel, functie-eisen en competenties van de aan te trekken manager Doel Delfland staan hieronder vermeld.

Profiel

De kandidaat:

• heeft kennis van en gevoel bij de zorgsector
• is een stevige persoonlijkheid met een duidelijke visie op zorg en het sociaal domein
• is open en toegankelijk, soepel in de omgang
• heeft een vertrouwenwekkende stijl van leidinggeven
• heeft van nature een sterk verbindend vermogen
• is in staat medewerkers ruimte te geven voor professionele autonomie
• is een netwerker en aanjager van samenwerking
• hanteert een dienende en coachende leiderschapsstijl.

Functie-eisen

De kandidaat:

• heeft een hbo- of academische opleiding afgerond
• heeft uitstekende analytische vaardigheden
• heeft leidinggevende ervaring in het brede sociaal domein
• heeft bij voorkeur een aanvullende managementopleiding afgerond
• heeft bij voorkeur kennis van bedrijfsprocessen in het sociaal domein.

Competenties

De kandidaat:

• heeft uitstekende communicatieve eigenschappen
• is ondernemend, collegiaal en betrokken
• beschikt over relativeringsvermogen en over een flinke dosis humor
• is integer en betrouwbaar
• is een inspirator die anderen het maximale uit hun talenten laat halen
• is besluitvaardig en daadkrachtig in de uitvoering van beleidsvoornemens
• heeft gevoel voor (politieke) verhoudingen
• weet medewerkers aan te spreken op gewenst gedrag.

Arbeidsvoorwaardenpakket

Salariëring conform CAO GGZ, FWG 65.

Vervolg

GGZ Delfland laat zich in deze procedure begeleiden door Corsten & Corsten. Voor specifieke vragen kun je contact opnemen met Michiel Corsten. Je kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 071 – 524 92 19 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Je belangstelling voor deze functie kun je uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij verzoeken je vriendelijk uitsluitend te reageren indien je jezelf in ruime mate herkent in bovenstaande profielschets. Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk op woensdag 15 april.

De eerste selectiegesprekken met Corsten & Corsten vinden plaats op vrijdag 17 april. De selectiegesprekken bij GGZ Delfland vinden plaats op donderdag 23 april en vrijdag 24 april. Indien je solliciteert, verzoeken wij je vriendelijk rekening te houden met deze data.

Standplaats

Succesvol vervuld
Solliciteer
Print
Powered by Tangram