Vacatures  Manager bedrijfsvoering langdurige behandeling | GGZ Delfland (O200027)

Solliciteer direct!

Functieomschrijving

Inleiding

GGZ Delfland is een van de oudste instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Sinds jaar en dag (1394 om precies te zijn) draagt de organisatie zorg voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische problemen. GGZ Delfland helpt ze de regie over hun leven te hervinden. Hun wensen en behoeften zijn het uitgangspunt om samen te kijken wat de beste behandeling is. De organisatie levert zowel zorg in de basis-GGZ als in de Specialistische GGZ, zowel ambulant als in klinieken. En daarnaast individuele begeleiding. Anders dan de naam doet vermoeden, zit GGZ Delfland op 14 locaties verspreid in de regio’s Haaglanden en Rijnmond. De organisatie is financieel gezond en de bedrijfsvoering en zorgkwaliteit zijn op orde.

Dat geeft de medewerkers van GGZ Delfland alle ruimte om te doen waar ze goed in zijn: zorgen voor cliënten. Bij GGZ Delfland gelooft men dat je pas goed voor een ander kan zorgen, als er ook goed voor jou wordt gezorgd. Daarom zorgt GGZ Delfland ervoor, dat werknemers goed ondersteund worden om te allen tijde hun werk te kunnen doen. De organisatie is met circa 1100 medewerkers middelgroot. Daardoor zijn de lijnen kort en is er ruimte voor eigenaarschap bij en ontwikkeling van medewerkers. GGZ Delfland investeert voortdurend in opleidingen, onderzoek en innovaties (onder andere door het ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten) om professionele en persoonlijke groei van werknemers te waarborgen en een passend antwoord te vinden op de modernisering van zorg en veranderingen in de wereld om ons heen. Het collectief leiderschap, zeker op management- en directieniveau, wordt gekenmerkt door samen optrekken om de zorg te verbeteren.

Voor meer informatie zie: www.ggz-delfland.nl.

Besturingsmodel

GGZ Delfland heeft als rechtsvorm een stichting. De doelstelling van de stichting is in de statuten beschreven. De stichting is opgezet volgens het zogenaamde Raad van Toezicht model.

De Raad van Bestuur van GGZ Delfland is eenhoofdig en is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. De Raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur en directie vormen samen het directieteam waar alle strategische en tactische vraagstukken aan de orde komen en vanuit gezamenlijk belang besluiten worden genomen. De bestuurder is voorzitter van het directieteam, dat bestaat uit twee directeuren bedrijfsvoering, twee directeuren behandelzaken, een directeur financiën en een directeur services. Met dit breed samengestelde directieteam geeft GGZ Delfland uiting aan de principes van collectief leiderschap.

De zorgprogramma's van GGZ Delfland zijn conform de landelijke kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden en richtlijnen opgesteld. GGZ Delfland heeft in het meerjarenbeleid als speerpunt dat patiënten de juiste zorg op het juiste moment door de juiste persoon op de juiste plek krijgen. Als het gaat om de juiste zorg spelen zowel behandeling als begeleiding een rol. Op stoornis niveau worden de activiteiten in het kader van behandeling en begeleiding beschreven in de zorgprogramma's. Binnen de poliklinische behandeling ligt de uitdaging om ervoor te zorgen dat op alle poliklinieken de juiste zorg en begeleiding conform het behandel - en begeleidingsaanbod zoals beschreven in de zorgprogramma’s wordt aangeboden.

Managementduo’s, behandelinhoudelijk en bedrijfsvoering, geven leiding aan een cluster van teams. GGZ Delfland heeft 15 zorgclusters. De managers van de clusters maken deel uit van het managementteam (MT). Momenteel wordt een nieuwe clusterindeling ingevoerd waarbij er op zorgsoort geclusterd is. Dat wil zeggen: poliklinische behandeling, ambulante teams, opname klinieken en klinieken voor langdurig verblijf, forensische zorg en Psychiatrie & Verslaving.

Deze vacature manager bedrijfsvoering geldt voor de zorgsoort langdurende behandeling.

Langdurende behandeling

De zorgsoort langdurende behandeling bestaat uit drie clusters met elk rond de 50-55 fte. Bij langdurende behandeling ligt er een ontwikkelopdracht om ervoor te zorgen dat de patiënten die voor een langere periode verblijven binnen de klinieken van GGZ Delfland de juiste zorg ontvangen volgens de pijlers van de Active Recovery Triad (ART) methodiek. Deze interventies zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid, herstel en zelfregulatie.

Manager bedrijfsvoering langdurende behandeling

In verband met een vacature is GGZ Delfland op zoek naar een manager bedrijfsvoering voor een van de clusters binnen de zorgsoort langdurende behandeling. De manager bedrijfsvoering vormt samen met de manager behandelzaken van het cluster een managementduo en ontvangt hiërarchisch leiding van de directeur bedrijfsvoering. Het doel is topzorg te leveren aan de diverse groepen cliënten met vaak hoogcomplexe psychische problemen. De manager bedrijfsvoering maakt deel uit van het MT.

Je bent, in samenspraak met de manager behandelzaken, verantwoordelijk voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering binnen het cluster en voor het realiseren van de doelstellingen binnen de vastgestelde kaders van zorg binnen GGZ Delfland. Dit betekent allereerst: het verder ontwikkelen, van de kliniek waarvoor je verantwoordelijkheid draagt. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het vaststellen en implementeren van tactisch zorgbeleid. Verder vertaal je dit beleid naar operationeel zorgbeleid en geef je richting en sturing aan het cluster, zodat gestelde doelen worden bereikt en de gewenste resultaten worden behaald. Het voldoen aan geldende interne en externe kwaliteitseisen en aan wet- en regelgeving is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.

Ook ben je aanjager van interne en externe samenwerking, je coacht, begeleidt en inspireert de medewerkers en je hebt een belangrijke rol in het (verder) optimaliseren van de bedrijfsprocessen binnen het cluster. Je werkt clusteroverstijgend. Het team bestaat uit psychiaters, artsen (al dan niet in opleiding), verpleegkundig specialisten, begeleiders en verpleegkundigen.

Profiel, functie-eisen en competenties van de aan te trekken manager bedrijfsvoering langdurende behandeling staan hieronder vermeld.

Profiel

De kandidaat:

• heeft affiniteit met en gevoel bij de GGZ
• heeft het profiel van vernieuwend denken
• is open en toegankelijk, soepel in de omgang
• heeft van nature een sterk verbindend vermogen
• is in staat medewerkers ruimte te geven voor professionele autonomie
• is een netwerker en aanjager van samenwerking
• hanteert een dienende en coachende leiderschapsstijl.

Functie-eisen

De kandidaat:

• heeft een hbo- of academische opleiding afgerond
• heeft kennis van het optimaliseren van bedrijfsprocessen
• heeft kennis van en ervaring met projectmanagement
• heeft enkele jaren managementervaring binnen of buiten de zorg.

Competenties

De kandidaat:

• heeft uitstekende communicatieve eigenschappen
• is collegiaal en betrokken
• beschikt over relativeringsvermogen en over een flinke dosis humor
• is integer en betrouwbaar
• is een inspirator die anderen het maximale uit hun talenten laat halen
• is besluitvaardig en daadkrachtig in de uitvoering van beleidsvoornemens
• stimuleert en enthousiasmeert medewerkers, spreekt aan wanneer nodig

Arbeidsvoorwaardenpakket

Salariëring conform CAO GGZ, FWG 65.

Vervolg

GGZ Delfland laat zich in deze procedure begeleiden door Corsten & Corsten. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Michiel Corsten. U kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 071 – 524 92 19 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Uw belangstelling voor deze functie kunt u uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij verzoeken u vriendelijk uitsluitend te reageren indien u zich in ruime mate herkent in bovenstaande profielschets. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op woensdag 30 september. De eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten vinden plaats op woensdag 7 oktober. De data voor de selectiegesprekken bij GGZ Delfland worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Indien u solliciteert, verzoeken wij u vriendelijk rekening te houden met deze data.

Standplaats

Succesvol vervuld
Solliciteer
Print
Powered by Tangram