Vacatures  Vacature secretaris Veteranen Platform bij Veteranenplatform (O220107)

Solliciteer direct!

Organisatie

Het Veteranen Platform (VP) kwam in 1989 tot stand als een overkoepeling van tien veteranenorganisaties. Het als Stichting gestarte VP is in 2015 Vereniging geworden. Belangrijkste doelstelling was het gezamenlijk behartigen van de belangen van Nederlandse veteranen. Aan deze doelstelling is nog niets gewijzigd. De kernwoorden “erkenning, waardering en zorg voor veteranen” zijn nog steeds actueel. Steeds meer veteranenverbanden sluiten zich aan bij het VP, inmiddels al 54. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 70.000 individuele veteranen.
Het gaat om veteranen van verschillende strijdtonelen en militaire categorieën. Het Veteranen Platform streeft in samenspraak met het ministerie van Defensie, naar een adequaat en consistent veteranenbeleid. Ook onderhoudt het Veteranen Platform contacten met andere spelers uit het Nederlandse “veteranenlandschap”, waaronder het Landelijk Zorgsysteem Veteranen en het Veteraneninstituut, een professionele organisatie die in 2000 mede op initiatief van het ministerie van Defensie is opgericht en uitvoering geeft aan een belangrijk deel van het Nederlandse veteranenbeleid.
Het gezamenlijk optreden van steeds meer veteranenorganisaties binnen de koepel van het Veteranen Platform is in de loop der jaren erg succesvol gebleken. Het Veteranen Platform wordt algemeen erkend als belangrijk aanspreekpunt inzake veteranenzaken voor overheid en politiek. Het Veteranen Platform wil deze intermediaire rol ook in de toekomst blijven vervullen. Veteranen worden binnen de Nederlandse samenleving goed gehoord. En sinds de beginjaren zijn vele verbeteringen op materieel en immaterieel vlak voor veteranen tot stand gekomen. Dit heeft in 2012 uiteindelijk geleid tot de Veteranenwet, die door de grootst mogelijke parlementaire meerderheid werd ondersteund.

Functieomschrijving

Taken secretaris
Is bestuursverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het VP waaronder de
(administratieve) personele aangelegenheden. Onder meer voor:
voor de Statuten VP, het Huishoudelijk Reglement VP, het
Bestuursverslag VP, het Bestuursreglement VP, het Beleidsplan, jaarplan en
activiteitenplan VP;
het organiseren van de bestuurs- en algemene vergaderingen;
de vulling van het Bureau VP (werven, selecteren en aanstellen);
de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden van het personeel Bureau
VP;
neemt in voorkomend geval taken van het Hoofd Bureau VP ove

Functie-eisen

De secretaris dient:
een veteraan te zijn van één van de aangesloten leden organisaties;
te beschikken over een sterke affiniteit met erkenning en waardering voor
veteranen en hun relaties;
kennis te hebben van het veteranenbeleid en regelgeving; kennis te hebben van de defensieorganisatie, de veteranengemeenschap, en de
inrichting van de erkenning en waardering van veteranen;
te beschikken over een uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve
uitdrukkingsvaardigheden;
een goede teamplayer te zijn en te kunnen netwerken; betrouwbaar, integer en discreet te zijn.

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij:
Een goed werkend en enthousiast team van bestuursleden, adviseurs en
medewerkers. Een tegemoetkoming in de kosten voor vervoer,
bureaubenodigdheden en telefoon/internet

Standplaats

Doorn

Over de sollicitatieprocedure

De functie zal vervuld worden d.m.v. een selectieprocedure, waarna betrokkene wordt voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering ter goedkeuring.

Geïnteresseerden voor deze (vrijwilligers) functie worden verzocht contact op te nemen met de huidige secretaris, Andre Odenkirchen via de e-mail: secretaris@veteranenplatform.nl

Sollicitanten kunnen zich aanmelden tot 01 maart 2023.

Functieomschrijving Secretaris VP
Solliciteer
Print
Powered by Tangram