Chief Information Officer (CIO)/ Directeur Informatisering

Terug naar vacatureoverzicht
Vacaturenummer:
v19.0135
Schaal:
nvt
Omvang:
1,0 fte
Organisatieonderdeel:
Stafbureau Informatisering
De Hanzehogeschool Groningen is een multisectorale kennisinstelling, waar toegepast onderzoek en innovatie geïntegreerd zijn in het onderwijs. We zijn een hogeschool met een stevige regionale binding met internationale ambities. We lopen voorop in de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en werkveld, georganiseerd in innovatiewerkplaatsen en andere leergemeenschappen. Zo ervaren onze 30.000 studenten dat leren en onderzoeken nauw verweven zijn met de maatschappij. Onder het motto ‘Share your talent. Move the world’ stimuleren we hen om het beste uit zichzelf te halen en hun talenten in te zetten voor een betere wereld. Met ruim 3.400 medewerkers bij 18 schools, 3 Centres of Expertise (CoE), 3 kenniscentra en 6 stafbureaus is de Hanzehogeschool tevens een van de grootste werkgevers in Noord-Nederland. Voor (internationale) professionals op het gebied van onderwijs, onderzoek en ondersteunende diensten zijn we een dynamische werkgever, die ruimte biedt voor ontwikkeling, met aandacht voor een gezonde werk-privébalans. Ondernemend, praktijkgericht en gedreven.

De opdracht


Als CIO en directeur Informatisering geef je samen met de schools, Centres of Expertise, kenniscentra en stafbureaus inhoud en betekenis aan de strategie van de Hanzehogeschool. Je werkt mee aan het verwezenlijken van ons motto Share your Talent. Move the World en de bijbehorende kernwaarden: actieve tolerantie, respect, ondernemerschap en verantwoordelijkheid. Je geeft leiding aan het stafbureau Informatisering, je bent opdrachtgever voor diverse projecten en verantwoordelijk voor het complete aanbod van IT- en Mediatheekdiensten en het projectenportfolio Informatievoorziening. Je bent verantwoordelijk voor een verantwoorde informatiehuishouding, informatiebeveiliging en privacy binnen de Hanzehogeschool. Als CIO volg en analyseer je trends, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op lange en middellange termijn, schat je de impact daarvan op waarde en adviseer je het College van Bestuur over strategische aspecten en consequenties van voorgenomen Informatiseringsbeleid. Je vertaalt strategie en bent ook verantwoordelijk voor de uitvoering. Je draagt zorg voor een effectieve, stabiele en kostenefficiënte IT omgeving, waarbij je zowel oog hebt voor beheer als voor (de adaptatie van) vernieuwing. Je werkt samen met externe partners en vertegenwoordigt de Hanzehogeschool in diverse overlegorganen (w.o. SURF).

Het stafbureau Informatisering


Het stafbureau Informatisering is één van de zes stafbureaus van de HG. Hier zijn ca. 180 medewerkers werkzaam onder leiding van het MT, bestaande uit de directeur en 5 teamleiders. Het stafbureau bestaat uit de volgende teams: Exploitatie, Dienstverlening, Mediatheek en Vernieuwing. We werken in devops/scrumteams en in projectteams aan dienst- en productontwikkeling. We zijn als afdeling voortdurend in ontwikkeling, samen met onze omgeving: zowel binnen de Hanzehogeschool als daarbuiten met ketenpartners en leveranciers. Naast aanbestedingsprojecten voor onze infrastructuur en voor de (kritische) applicaties voor bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek, voeren we experimenten uit gericht op innovatie. We voeren en ontwikkelen onze dienstverlening volgens de principes van lean en agile met als doelstelling om hoge klantwaarde te realiseren met een stijgende medewerkerstevredenheid en tegen gelijke kosten en blijvend hoge kwaliteit.

Profiel Directeur


We zoeken een leider die inspirerend, authentiek en waardengericht is. Iemand die verstand heeft van Informatisering en Digitalisering, ervaring heeft met leiding geven aan een IT-organisatie en die zich weet te verbinden met het onderwijs en onderzoek. Je bent, naast een uitstekend leidinggevende, ook hét boegbeeld van Informatisering, zowel intern als extern. Je bent communicatief sterk, overtuigend en in staat om cohesie en zelforganisatie tussen en binnen teams te faciliteren. Je stuurt met visie, geeft professionele ruimte en je hebt oog voor zowel de mens als processen en systemen. Je bent een ervaren opdrachtgever van complexe projecten en je bent eigenaar van de IT-infrastructuur en -architectuur. Je haalt het optimale uit de medewerkers van het stafbureau. Je bent een strategisch adviseur en gewaardeerd sparringpartner van het CvB op het gebied van informatievoorziening en -technologie, informatiedienstverlening en digitale transformatie.
Je bent een teamplayer, je bent in staat om goede relaties op te bouwen met collega’s. Je hebt de kennis en ervaring om resultaten te behalen binnen de complexe bestuurlijke onderwijs- en onderzoeksprocessen van de Hanzehogeschool. Als directeur ben je lid van het Stafdirecteuren overleg van waaruit integraal advies aan het CvB wordt uitgebracht. Je weet samen te werken vanuit een HG-brede blik op zaken. Bij alle ontwikkelingen heb je continu focus op verbeteren en verbinden.

De kandidaat die wij zoeken:



Positie in de organisatie


Je rapporteert aan de portefeuillehouder van het College van Bestuur (CvB). Met collega-stafdirecteuren ben je verantwoordelijk voor de integrale advisering van het CvB en de Deans betreffende ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de (strategische) beleidsagenda van de HG.

Arbeidsvoorwaarden


De datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk. Het betreft een fulltime dienstverband voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Afhankelijk van kennis en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 7.284,- bruto per maand.
De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren.

Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed.

Inlichtingen


De werving en selectie van kandidaten voor deze positie is uitbesteed aan Boer & Croon Management (Boer & Croon). Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met de heer S.Y. Leistra, via het secretariaat van Boer & Croon (Marie Rahajaan, telefoonnummer 020-301 43 07) of via zijn emailadres: s.leistra@boercroon.nl

Solliciteren


Je kunt je motivatiebrief en CV uploaden via de website van Boer & Croon. Je kunt je brief richten aan Boer & Croon, t.a.v. de heer S.Y. Leistra. Klik dus niet op de solliciteer-button onderaan deze pagina.

De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdag 29 november 2019. De tweede gespreksronde vindt plaats op vrijdag 6 december 2019.

Status vacature


Deze vacature is gelijktijdig intern en extern opengesteld. Medewerkers die werkzaam zijn bij de Hanzehogeschool Groningen hebben voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Vacaturetekst downloaden

Sluitingsdatum: 17 november 2019

Deel deze vacature
Powered by Tangram