Vacatures

Vacature Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening

Vacaturenummer: BEL-RO-3311-5
De organisatie:
Wil jij samen met collega’s bouwen aan de toekomst van ruim 2,5 miljoen Noord-Hollanders? Bij de provincie Noord-Holland werk je onder andere aan technologische innovaties, slimme infrastructuur, energietransitie en natuurontwikkeling. Zo lever jij een bijdrage aan de samenleving!

Bij de provincie werk je bovendien aan je eigen toekomst. Je krijgt de ruimte voor het ontwikkelen van jouw talenten, ambities en persoonlijke groei. Net als de provincie blijf je voortdurend in beweging en maken we samen het verschil.
Achtergrond:
Noord-Holland is een dynamische provincie. Veel verschillende zaken zijn letterlijk op zoek naar ruimte. Soms versterken die elkaar, soms zijn ze tegenstrijdig. Bij ruimtelijke ordening gaat het om de juiste functie op de juiste plek. Waar komen nieuwe stedelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw en werklocaties? Waar is er ruimte voor initiatieven voor duurzame energie? Welke natuurgebieden en kwetsbare landschappen moeten beschermd worden? Van oudsher heeft de provincie Noord-Holland een belangrijke rol op het gebied van RO. Maar die rol is wel in beweging, door wijzigingen in wetgeving en een veranderende werkwijze. Kom jij ons team versterken om hieraan invulling te geven?!
Aantal uur:
minimaal 32, maximaal 36
Functie-inhoud:
Met de aanstaande komst van de Omgevingswet zullen provincie en gemeenten meer met elkaar overleggen over ontwikkelingen in het fysieke domein op basis van onderling vertrouwen en met respect voor elkaars belangen. Dat lukt vooral als de provincie en gemeenten elkaar in een zo vroeg mogelijk stadium in het besluitvormingsproces over ruimtelijke ontwikkelingen spreken. Dat overleg vindt plaats met afzonderlijke gemeenten binnen de bestuurlijke regio’s in Noord-Holland en in toenemende mate ook met de gemeenten in regionaal verband, tot en met het niveau van Noord-Holland Noord en de Metropoolregio Amsterdam (Noord-Holland Zuid). Wij zoeken nu twee ‘Beleidsadviseurs ruimtelijke ontwikkeling gemeenten’, zowel voor een regio in Noord-Holland Noord als een in Noord-Holland Zuid.

Als beleidsadviseur RO gemeenten voer je gesprekken met individuele gemeenten binnen de regio over ruimtelijke visies en plannen, in een zo vroeg mogelijk stadium. Je denkt als adviseur mee over deze visies en plannen en je adviseert de gemeenten met betrekking tot relevant provinciaal ruimtelijk beleid en regelgeving. Daarnaast breng je provinciale belangen in ruimtelijke opgaven naar voren. Met kennis en ervaring in het maken van ruimtelijke afwegingen lever je bijdragen aan concrete opgaven in een gebied. De beleidsadviseur RO gemeenten is daarmee de cruciale schakel tussen individuele gemeenten en de provincie als het gaat om ruimtelijke ontwikkelingen. Je betrekt hierbij de beleidsinhoudelijke collega’s op het gebied van onder andere wonen, economie, groen en ruimtelijke kwaliteit. Als beleidsadviseur RO gemeenten ben je zelf ook scherp op opgaven die je in het gebied ziet en agendeert deze in de gemeente(n) en binnen de provincie.

Voor deze functie heb je lef en durf nodig om zaken bespreekbaar te maken, zowel in- als extern, en met een open mind het gebied te betreden. Je adviseert het college van Gedeputeerde Staten, in het bijzonder de portefeuillehouder RO. Indien nodig organiseer je bestuurlijk overleg tussen de gemeente en de provincie, bestuurlijke werkbezoeken en onderzoek en bespreek je ruimtelijke mogelijkheden op locatie. Je kan naast deze rol als schakel met gemeenten ook ingezet worden in grotere ruimtelijke opgaven in een gebied, zoals rondom het verstedelijkingsvraagstuk of de realisatie van de energietransitie, en bij beleidsvormende, zoals bijvoorbeeld het opstellen van de provinciale Omgevingsverordening.
Je komt te werken in een team waarvan ook planadviseurs RO onderdeel uit maken. Zij zijn verantwoordelijk voor de planologisch-juridische toetsing van gemeentelijke bestemmings- of omgevingsplannen.

De functie beleidsadviseur en valt onder functiefamilie beleid, (functiecode 3311), te vinden in het functiehuis PNH (functiehuis.noord-holland.nl).
Functie-eisen:
• Hbo- of wo-opleiding in een relevante richting zoals planologie, geografie of bestuurskunde;
• Ruime ervering in de ruimtelijke ordening, bij voorkeur bij een provincie of gemeente;
• Basiskennis van ruimtelijke wet- en regelgeving op provinciaal en gemeentelijk niveau, basiskennis van relevante beleidsontwikkelingen en -programma’s op provinciaal niveau;
• Verbindend gesprekspartner voor gemeenten, actief meedenkend in oplossingen;
• Omgevingsbewust, gedreven door inhoud en gericht op de relatie;
• In staat om een proces in goede banen te leiden;
• Bewezen ervaren in het opbouwen en onderhouden van een breed netwerk extern en intern;
• Teamspeler, gericht op samenwerking en integrale afstemming.

Salaris:
Afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 3403,- en maximaal € 4862,-
Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individuele Keuze Budget van circa 22% van je bruto jaarsalaris. Je beschikt zelf over dit budget en kunt keuzes maken op gebied van bijvoorbeeld verlofuren of geld. Je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Verder krijg je alle ruimte om je talent verder te ontwikkelen.
Bijzonderheden:
Dit betreft een functie voor onbepaalde tijd.
Bij indiensttreding wordt er om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Deze vacature staat open tot en met 1 januari 2020
Informatie:
Over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Tom Smeelen, sectormanager Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. (023) 514 3498. Voor vragen over de procedure kun je terecht bij Servicedesk Info Personeel, tel. 023-5145606
Reageren:
 

Deel met je vrienden: